Kaarsversiering B-jaar

Aan de vier adventskaarsen, eventueel van bijenwas, worden per week symbolische materialen bevestigd.

Afhankelijk welke kerk kiezen de Protestanse kerken vaak de lezingen volgens het gemeenschappelijk leesrooster, GL. De Rooms Katholieke kerken, RK, hebben soms de voorkeur voor andere lezingen. Op bijgaande foto’s zijn de schikkingen van de Rooms Katholieke lezingen uitgewerkt.

 

Kaarsversiering Bjaar DSC04339kopie 200x340

1e Advent – thema: Verwachting

RK + GL  Marcus 13: 33-37
‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt’

De eerste kaars sieren met groen en een tak met een knop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarsversiering Bjaar DSC04341kopie 80x3402e Advent – thema: Visioen van heil en de  Geest

RK  Marcus 1: 1-8
 ‘Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

De tweede kaars sieren met witte droogbloemen en rechte rode takjes.

GL 2: Johannes 1,19-28
‘Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft’

Sier de tweede kaars met horizontaal bevestigde kronkeltakken op verticale rechte takken.

 

 

 

 

 

3e Advent – tKaarsversiering Bjaar DSC04345kopie 80x340hema: Recht doen

RK Joh. 1: 6-8 en vers 22-30
‘Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht’
Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft’.

De derde kaars sieren met rechte takken en roze droogbloemen, de liturgische kleur van 3 Advent is roze.

GL Johannes 3: 22-30
‘Hij moet groter worden en ik kleiner’

Sier de derde kaars met berengras of staalgras dat als een fontein om de kaars heen bevestigd is.

 

 

Kaarsversiering Bjaar DSC04350kopie4e Advent – thema: Aankondiging

RK +GL Lucas 1: 26-38

‘Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Verbindt aan de vierde kaars een bloembol met een groene punt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.