Kies voor het leven

‘Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ‘t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ‘s levens raadsel kan verklaren?

Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ‘t hart toespreken.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.’

– Jan Wit –
Liedboek. Zingen en bidden in huis
en kerk.

 

Schikking en symboliek

 

Een moeilijk begin
Op de krans begint de bessen-‘stroom’  héél klein en aarzelend.
Zich bewust dat de mens zelf keuzes mag maken, heeft hij de neiging zich van God af te wenden. En tegelijkertijd weet hij zich ook afhankelijk van zijn Schepper zoals Jacqueline van der Waals in het derde couplet van lied 913, dicht:
‘Laat mij niet mijn lot beslissen … Ach hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!’

 

groeiend geloof
De schikking laat het moeilijke begin van overgave van de mens aan God zien: aarzelend en kwetsbaar.
Maar het verloop wordt steeds krachtiger en breder tot de hele krans bedekt is met bessen: vol en weelderig.

 

cyclus
Een deel van de krans heeft enkel de ruwe ondergrond………….symbool voor leegte, stilte, inkeer………….en dan wéér een nieuw begin!
Een kringloop van zoals ook in de geschiedenis, een mensenleven, de seizoenen in het jaar, is waar te nemen.
De kringloop van het leven wordt zichtbaar zowel in persoonlijk perspectief als voor hele generaties.

 

 

Het goede leven
De vorm van de bedekking van de krans heeft het model als van een hoorn-van-overvloed.
Het goede, het leven kiezen staat gelijk aan de schepping van de wereld.
De Tora met haar geboden en verboden geeft ons hierin een leidraad en bakent een weg tot die keuze voor het goede, het leven.

 


In Deuteronomium hoofdstuk 30,11-14 staat:

‘De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.
Ze zijn niet in de hemel (…). Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee (…).Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.’

Maar kies! Kies voor het goede, kies voor het leven en ga op weg!
Want wat God van je vraagt is heel dicht bij. Ga steeds opnieuw!

 


‘Jij zoekt mij: mens waar ben je?
Ik vlucht en schuil bij jou,
de bron waarin ik uitmond,
verlaat mij, blijf mij trouw…

Ik draai en keer me van je,
ik ga, kom bij je uit.
Jij wacht me in de verte,
ik weet je onderhuids.

Jij, als ik kom of wegga
en als ik hier blijf, jij.
Mijn rechter en mijn pleiter
ben jij, ja, altijd jij.’

 

 

 

Tekst: Schalom Ben-Chorin – ‘Und suchst du meine Sünde’
Vertaling: Andries Govaart
Melodie: Kurt Bossler – Colours of Grace 31
Vertaald in opdracht van de redactie, Interkerkelijke Stichting Liedboek.
Roel A. Bosch

 

 

 

 

.