‘kinderen van één Vader…’

Handelingen 2: 42

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’

 

 

 

Schikking en symboliek

Verzamel een aantal bloemen die in het seizoen passen. Maak er kleine boeketjes van. Maak een regenboog.

In de regenboog is, met een klein beetje fantasie, te lezen het begin van het lied: ‘Kinderen van één Vader’.

  • In de vaasjes staan bloemen met de kleuren van de regenboog. Voor ieder kind is er een vaasje.
  • Als je goed kijkt in je eigen vaasje én in dat van je vriend(innet)je dan  kom je tot de ontdekking dat je beide dezelfde dingen hebt gekregen. Omdat het verbond van God met de mensen voor ieder gelijk is.
  • Ieder probeert wel het beste uit zichzelf te halen en dat kan best verschillen met dat van je vriend(innet)je.

 

 

Het zeven kleuren lied

 

‘We dansen op de regenboog met alle zeven kleuren
Soms juich en spring je huizenhoog en soms zit je te treuren.

Kijk rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo en violet.
Ja elke stemming, elk seizoen staat op Gods kleurpalet.

Eerst rood, de kleur die warmte geeft, de kleur van rode rozen.
Als een paar armen om je heen, waarvan je wangen blozen.

Oranje geeft je een blij gevoel van felle lentekleuren.
Je denkt dan aan de bloemen, en de lente gaat weer komen.

Bij geel zie je een helder licht alsof de zon gaat schijnen.
Die jaagt het donker op de vlucht en laat de kou verdwijnen.

En dan wordt alles heerlijk groen, de knoppen springen open.
Het teken van een nieuw begin waarop wij allen hopen.

Soms lig je in het groene gras en kijk je wat naar boven.
Dan is de lucht oneindig blauw, wat wil ons dat beloven?

Het indigo, de kleur van nacht en heel diep donker water,
dat veel geheime schatten bergt, wie weet… misschien voor later…

Waar denk je aan bij violet, alleen aan droeve dingen?
Toch hoort die kleur bij Gods palet waar wij nu over zingen. 

Maar als je al die kleuren draait, dan ga je wat beleven.
‘t Wordt wit! Het licht dat God ons gaf om samen in te leven.’

– www.kuleuven.be –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.