Kinderen van God

Allerheiligen-Allerzielen
Eeuwigheidszondag
in het A-jaar

Openbaring 7 vers 2 -4 en 9 – 14
I Johannes 3 vers 1 – 3
Mattheüs 5 vers 1 -12a

 

 

Zaligsprekingen

‘Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.’

 

 

 

 

 

Schikking en symboliek

Twee lezingen zijn er, allebei geschreven door Johannes.
In de eerste lezing beschrijft Johannes het visioen dat hij gezien heeft.
Het lijkt een blik in de hemel te zijn.

Dit visioen is verbeeld door de schikking: een witte bol met bloemen erin en rondom. En omringt door een 8-hoekige rand.

 

Acht
Het evangelie van Mattheüs beschrijft hoe Jezus op de berg les geeft aan de leerlingen.
Het gaat over de 8 zaligsprekingen. Jezus maakt duidelijk dat mensen die het moeilijk hebben en lijden om Christus, beloont zullen worden. ‘Want hun is het Rijk der hemelen’.
Om de witte bol is daarom een 8-hoekige rand te zien, bekleed met het groen van de conifeer. De conifeer wordt ook wel levensboom genoemd omdat de boom nooit z’n blad verliest maar altijd vol leven is.

Het getal acht is de som van zeven plus één, het voltooide én het nieuwe begin; zoals de achtste dag ook de dag van de opstanding is: het getal van het nieuwe begin. Groen is de kleur van het nieuwe begin, de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar het visioen van Johannes over gaat.

 

Wit

Wit is de kleur van het hemelse licht; de rand van witte chrysanten vertegenwoordigt Gods liefde voor de wereld en Zijn plan voor een nieuw koninkrijk.

 

In het centrum van de bol wordt verbeeld wat Johannes aanschouwt: een veelvoud van bloemen – Eustoma – alsof ze juichen en loven rondom een bijzondere bloem.

 

Die bloem vertegenwoordigt de Heer die tegen Johannes zegt:
‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben witgewassen..…’

Het zijn Gods kinderen die Hem zullen zien zoals Hij is!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.