Koningsdag

Koningsdag DSC03897 1 300 breed

 

27 april

 

Voor Willem van Oranje, de vader des vaderlands,  is de tekst van het Wilhelmus geschreven. Hij was boven alles trouw aan zijn geweten, dat hem voorschrijft God en het Nederlandse volk te dienen.

Het lied werd al eeuwen door het volk gezongen maar is pas in 1932 door koningin Wilhelmina officieel ingesteld als volkslied.

Uit de tekst, met name het 6e couplet, blijkt de grote verbondenheid van vorst en vaderland met God.

 

 

 

 ‘Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.’

8


**********

 

Schikking bij Koningsdag

 

 

 

 

 

Feest en dankbaarheid

 

 

 

 

 

8888888

.