Krans

Cirkel

  • Eeuwigheid: een cirkel kent geen begin en geen eind
  • Volmaaktheid/overwinning:  2Timoteüs 4: 7 – 9  ‘Ik heb de goede strijd gestreden.  ….  Nu wacht mij de krans der gerechtigheid’.
  • Wijsheid: Spreuken 4:9 ‘De wijsheid brengt de mens tot zijn bestemming en kroont zijn bestaan’.
  • Heiligheid: heiligen worden afgebeeld met een gouden stralenkrans om het hoofd

 

Laurierkrans

 

 

 

 

 

 

 

 

.