Kransen in de veertigdagentijd

IMG_2810 1

 

 

 

 

 

 

Deze schikking past in het A-jaar

 

Maak wekelijks droogkransen die u opstapelt aan de voet van de paaskaars, of op een andere plaats in het liturgisch centrum, bv. bij de preekstoel.

 

1e zondag Veertigdagentijd: Woestijn

Matteüs 4: 1-11 Beproeving in de woestijn

Jezus vast in de woestijn veertig dagen en nachten en wordt op de proef gesteld. De beproeving in de woestijn betekent durven vertouwen op God.

Bindt een krans van dor gras, bijvoorbeeld gelig rietgras of brem als herinnering aan de verzoeking en bemoediging van Elia voordat hij zijn tocht door de woestijn vervolgde.

 

2e zondag Veertigdagentijd: Berg

Matteüs 17: 1-9 Bevestiging op de berg

Op de berg zien de leerlingen Jezus, Mozes en Elia in een stralend licht: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. Luister naar Hem.”

Maak een krans van bijvoorbeeld geschilde, witte, takken.

 

3e zondag Veertigdagentijd: Water

Johannes 4:5-42 Samaritaanse bij de put
óf Johannes 5:26 De bron die leven geeft

Bindt een krans van riet of biezen.

 

4e zondag Veertigdagentijd: Licht

Johannes 9: 1-41 De blindgeborene

Geel is de kleur van het licht, bindt daarom een krans met gele kornoelje of takken van een gele wilg

 

stapelkransen 40dgntijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e zondag Veertigdagentijd: Leven

Johannes 11: 1-44 Opwekking van Lazarus

Bindt een krans van takken met groene knoppen of blaadjes. Kamperfoelie ranken of wilgenkatjes kunnen ook.

 

6e zondag Veertigdagentijd, Palmzondag: intocht in Jeruzalem

Matteüs 26: 1-66

Bindt een krans van buxus.

Buxus is het meest gebruikte  alternatief voor de echte palm die in ons klimaat niet buiten groeit. Symbool voor hoop en overwinning.

 

Pasen

Bindt een krans van korenaren.

De Heer is opgestaan, Hij is het levende brood.

Als alle kransen zijn opgestapeld kan op paasmorgen de nieuwe paaskaars eventueel in het midden worden gezet.

 

 

 

 

 

.