Kruis

Over de vorm van een kruis valt veel te zeggen. In religies speelt het kruis een belangrijke rol. Al ver voor de christelijke geschiedenis was het kruis bekend en werd dit symbool in verschillende vormen afgebeeld. De symboliek van het kruis heeft in de zowel religieuze als in de niet religieuze geschiedenis, zoals bij familie wapens, een belangrijke waarde.

De kruisvormen welke regelmatig in de schikkingen worden gebruikt staan hier onder genoemd met een korte toelichting.

Kruisvormen:

 

kruis grieks DSC03605.Grieks kruis: dit is de naam voor een kruis met vier armen met gelijke lengte. Het wordt veel gebruikt in de Orthodoxe kerk en vormt bij de bouw de grondvorm van een aantal kerken.

Het vierkante kruis werd al in de oudheid gebruikt. De verticale balk van het kruis kan symbolisch de verbinding met de hemel weergeven. De horizontale balk kun je zien als verbeelding van twee armen, die naar de mensen reiken. Vaak wordt dit kruis maatschappelijk gebruikt, medisch en op hulp bieden gericht.

 

 

 

kruis latijns DSC03610.jpgwebkleinLatijns kruis: dit is een kruisvorm waarvan de verticale balk langer is dan de horizontale balk. Doordat Jezus stierf aan een zo’n kruis met ongelijke armen, is het kruis in velerlei vormen een bijna exclusief christelijk teken geworden.

het Latijnse kruis is als herinneringsteken aan het lijden van Jezus te vinden in bijvoorbeeld kerken en kapellen, op kruispunten of bergtoppen. Ook wordt het teken vaak verwerkt in sieraden en is altijd te vinden aan een rozenkrans.

 

 

 

kruis andreas DSC03620.jpgwebkleinAndreas kruis: dit kruis verwijst naar de apostel Andreas, die aan deze kruisvorm als martelaar zou zijn gestorven. Verder wordt het maatschappelijk als een symbool van gevaar gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

kruis tau DSC03599.jpgwebkleinTaukruis: De Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze kruisvorm wordt in verband gebracht met Fransiscus, deze gebruikte de letter T als zijn handtekening. Hij heeft het teken ws. overgenomen van de Antonius broeders, dat waren verplegers van melaatsen. Zij droegen een grote letter tau op hun kleding als teken van hun toewijding aan God en de mensen.

 

 

 

 

 

kruis gaffel DSC03623.jpgwebkleinGaffelkruis: heeft de vorm van een gevorkte tak, een hooivork heette vroeger een gaffel. Deze kruisvorm kwam vooral in de late middeleeuwen voor. Op afbeeldingen zien we Christus gekruisigd met de armen omhoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog veel meer kruisvormen, zoals het Hengselkruis ook het ankh kruis genoemd, het petruskruis; een latijns kruis op zijn kop, en natuurlijk het bekende Hugenotenkruis.

kruis hugenoten download.pngwebklein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.