Kruisvormen

R0012521-1

 

 

 

 

 

Een kruis kunt u maken met wilgen takkken, berken takken, snoeihout, etc. Plaats het kruis in een groot blok klei of op een stevige, grote loodprikker of in een kerstboomstandaard. Leg aan de voet van het kruis(lava)stenen op een zwarte lap.

 

 

 

1e zondag Veertigdagentijd
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” Lucas 23: 26-38
Maak een kruisvorm in de vorm van een T ofwel de crux commisia, het Antoniuskruis of taukruis in de vorm van de letter T. Deze kruisvorm staat symbool voor de genade van de Verlosser. Het taukruis is de vorm van een stok waarop je kunt leunen, een kruisvorm die ‘je draagt’.

 

grieks kruis

 

2e zondag Veertigdagentijd
“Dat is uw zoon. Dat is je moeder” Johannes 19: 25-27
Maak het Griekse kruis: crux quadrata met vier even lange armen. De gelijkheid van de armen kan ook gezien worden als een verwijzing naar de nieuwe gelijkheid in verbondenheid die Jezus aan mensen voorhoudt.

 

 

3e zondag Veertigdagentijd
“Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Lucas 23: 39-43
Maak drie kruisen in de vorm van het Latijnse kruis crux immissa: één grote en twee kleinere aan weerszijden.

 

Gaffelkruis

 

 

 

 

 

4e zondag Veertigdagentijd

“Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Matteüs 27: 45-54
Maak een gaffelkruis, crux decussata, een Latijns kruis waarbij de twee armen schuin omhoog gericht zijn, als een mens die zijn handen uitstrekt in wanhoop. Het gaffelkruis komt voor op de achterzijde van kazuifels, de mantel voor priesters en voorgangers.

 

 

5e zondag Veertigdagentijd
“Ik heb dorst.”
Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Johannes 19: 28-29; Matteüs 26:1-5;  14-25;  47-56
Maak een hengselkruis, crux ansata, ook wel Nijlkruis genoemd, het Egyptische teken voor leven. Het is een taukruis met een cirkel bovenop de dwarsbalk van de T.

 

6e zondag Veertigdagentijd, Palmzondag:
“Het is volbracht. ”
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Johannes 19: 30; Matteüs 69-75
Maak een zogenaamd Petruskruis. U kunt hiervoor het Latijnse kruis gebruiken en op zijn kop plaatsen, met de dwarsbalken naar beneden. Petrus werd volgens een legende met het hoofd omlaag gekruisigd.

 

Pasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.