Ladder

  • Levenstrap – ontwikkelingsfase
  • Verbinding tussen beneden en boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Genesis 28: 12  Jacob kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde srond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden zij neer.

 

 

 

 

 

 

 

.