Floriade – ‘Lelies werken niet…..’

 


‘Kijk eens naar de lelies van het veld, kijk hoe ze groeien.

Ze werken niet en ze weven niet.’

Lucas 12: 27-28

 

Floriografie:

In de Christelijke traditie is wit de liturgische kleur vanaf Pasen tot Pinksteren. De kleur van licht, feest en zuiverheid. Zeven witte Afrikaanse lelies of Agapanthussen symboliseren de zeven dagen van de week.

Zes dagen mag je werken en de zevende dag is voor God (1). De zeven Afrikaanse lelies werken echter op geen enkele dag en weven evenmin, maar herinneren ons er in al hun glorie aan dat onze Schepper ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken.

Agapanthus betekent liefdesbloem: ‘agape’ is liefde en ‘anthus’ is bloem. Met het brede blad van de Lisdodde of Typha latifolia valt goed te weven. Lisdodde groeit graag aan de slootkant. Typha kan verwijzen naar het Griekse woord ‘tiphos’ dat moeras of plas betekent. Latifolia wil zeggen: bredere bladeren.

 

 

‘De Bloem

had nooit een

ik-moet-nog-doen-lijst,

niet één dag van haar leven.

Ze richtte gewoon

haar hele zelf

Naar het licht en

de rest ging vanzelf.’

 

– Chelan Harkin Poetry –

 

 

From the liturgy:
“Consider the lilies, how they grow. They do not labour or weave.”(2)

Floriography:
In the Christian tradition, white is the liturgical color from Easter through Pentecost. The color of light, celebration and purity. Seven white Agapanthuses (African lilies) symbolize the seven days of the week. Six days you may work, but the seventh day is the day of the Lord. The lilies labour nor weave but remind us in all their glory, that our Creator invites us not to worry.

Agapanthus means love flower: ‘agape’ is love and ‘anthus’ is flower. The broad leaves of the Cattail or Typha latifolia L. are good for weaving. Cattail likes to grow on the side of a ditch. Typha may refer to the Greek word tiphos which means swamp or puddle. Latifolia means: wider leaves.

 

‘The Flower

never had

a to-do-list,

not one day of her life.

She just pointed

her whole self

toward light.

The rest took care of itself.’

 

– Chelan Harkin Poetry –

 

 

1. Vrij naar Exodus 20: 9-10 (Groot Nieuws Bijbel), Haarlem 2001.
2. Bible (New International Version), Luke 12, 27

 

Arrangement, foto en tekst:
Monique van der Gaag, 28 mei 2022

 

 

 

.