Doopschikking in de lente op Pasen

 

 

doop lenteDSC04642.jpgwebgroot

 

 

 

 

 

 

In deze lente schikking staat de cirkel met in het midden een witte roos centraal. De cirkel staat symbool voor de eeuwigheid en de buxus voor de overwinning op de dood. Een enkele witte roos in de cirkel verbeeld het nieuwe leven dat we aan God opdragen door de doop.

 

 

Maak de schikking met alleen voorjaarsmateriaal.

 

 

 

 

Bekleed een strokrans met buxus en plaats deze op een standaard. Schik aan de voet van de cirkel een royale hoeveelheid bolletjes, welke staan voor verwachting en het nieuwe leven. Aanvankelijk is er aan een bolletje niets te zien, maar langzaam groeit er een prachtige bloem uit de bol.

 

doop lenteDSC04606.jpgwebklein 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats in de schikking 2 handen, gemaakt van ijzerdraad. Deze ‘dragende’ handen zijn gemaakt van ijzerdraad om aan te geven dat wij Gods handen niet altijd zien maar dat Gods kracht ze er wel altijd is. De dopelingen mogen zich gedragen weten door God en delen in zijn toekomst.

 

Doop lente DSC04590.jpgwebklein 3Als er met Pasen gedoopt wordt, schik dan de bolletjes als een tuin op eikenschors.
De eik staat voor kracht, in deze schikking voor hemelse kracht.
De schors met de bloemen verbeeld de graftuin op de paasmorgen als de engel de vrouwen toespreekt en zegt: “Vrees niet, de Heer is opgestaan” De trompet narcissen roepen het uit!

In het verleden werd er veelal gedoopt in de Paasnacht. Want in de opstanding ligt de eeuwige toekomst voor de dopelingen open, zij delen in de opstanding van Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.