Mantel

 • Bescherming
  De mantel biedt bescherming tegen barre weersomstandigheden.
  In de tijd van de bijbel droegen mannen enkel een lendendoek met daaroverheen een onderkleed,  eventueel  aangevuld door een mantel van wol.
  – Kinderen kruipen weg onder de mantel van hun moeder
 • Johannes de Doper
  Er staat geschreven dat hij leefde van wilde honing en sprinkhanen. En hij droeg een kameelharen mantel toen hij zich terugtrok in de woestijn om te streven naar een zuivere levenswandel.
 • De mantel van Jezus werd verloot onder de soldaten onder het kruis
 • Functie-overdracht
  Zoals bij het weggeven van de mantel van Elia aan Elisa 2 Koningen 2 vers 1-14
 • Zorg
  De mantel speelt een belangrijke rol in de legende rond Sint-Maarten, die de helft hiervan aan een bedelaar gaf.
  Het omzien naar een ander komt ook tot uitdrukking in de mantelzorg die mensen verlenen aan iemand in de directe nabijheid met een zorg behoeft.
 • Heil
  Het aanraken van de mantel van Jezus brengt heil: “Al zou ik zijn kleed maar aanraken, dan ben ik gered’  Matteüs 9 vers 20
 • Maria
  Maria staat vaak afgebeeld met een rood onderkleed, de kleur van de liefde en het lijden.
  Een rode mantel in combinatie met een kroon verwijst naar opvatting over Maria als hemelse koningin.

 

 

 

 

 

 

 

Maria-mantel gemaakt door Hanneke Maassen
tentoonstelling ‘Maria’
2017 Catharijne Convent – Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.