Maria Lichtmis

 2 februari

Opdracht van de Heer in de tempel

 

Thema:
‘Licht en hoop in de wereld’

 

“Hoop verscholen

in kleine, kwetsbare bloemen

geeft zicht op Licht.

 

 

 

Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis, hij valt namelijk 40 dagen daarna.

Klik hier voor de Mariakalender

Geheel volgens de Joodse traditie brengen Maria en Jozef hun eerstgeboren kind in de tempel om het op te dragen aan God.  In de oosterse kerken ligt de nadruk van het feest op de “ontmoeting” van Jezus, na de herders en de wijzen, met Simeon en Anna. De profetie aan Zacharias wordt vervult en hij spreekt een lofzang uit  “Een licht dat voor de heidenen straalt”

 

“Mijn ogen hebben gezien uw heil

dat gij bereid hebt

voor het aanschijn van alle gemeenschappen;

licht tot ontsluiering van volken”.

Lucas 2  vers 30-32- Naardense Bijbel

 

Het feest is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel” en het zuiverings offer dat Maria, zoals beschreven in Leviticus: 12, brengt. Vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.

 

 

 

 

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsen processie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur.

De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.

In Orthodoxe kerken wordt nog de Juliaanse kalender gebruikt en wordt dit Maria Lichtmis, net zoals alle aan een datum gerelateerde feesten, dertien dagen later gevierd, dus op 15 februari.

In protestantse kerken is het feest vrijwel niet bekend.

 

 

 

 

Schikkingen

-Maak een bolvorm met lange klimopranken of gebruik een globe, een wereldbol. Zet de bol in het midden van een ronde schaal en plaats in of bij de bol een grote kaars als verwijzing naar Jezus als Licht van de wereld. Plaats daaromheen polletjes met sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes worden van oudsher op 2 februari als versiering in de kerk gebruikt. Klimop – altijd groen – is een beeld van trouw en klimt omhoog naar het licht.

-Maak van buigzame takken een bol of koop een dergelijke bol kant en klaar in het tuincentrum. Vlecht hier klimopranken en sneeuwklokjes, met bolletjes en al, doorheen. Of maak toefjes van sneeuwklokjes met klimopblad en gebruik steekbuisjes om die toefjes in de wereldbol te steken.

8

8

88

88

88

Schikking met seizoensmateriaal uit de kloostertuin
door zr. Elisabeth

88

8888

88

88

88

88

Maria Lichtmis in het Jozef-jaar
Schikking in de Abdij van Egmond door Peter van Asselt

88

88

 Legende

88
88
sneeuwklokjes*****************************

Toen Adam en Eva het paradijs moesten verlaten, begon het heftig te sneeuwen. Eva werd wanhopig. Het zicht waren zij volledig kwijt. Plotseling stond er een engel voor haar en in haar hand veranderde een sneeuwvlok in een klein wit, bloempje dat op een klokje leek. De engel zei:” Kijk goed, Eva, naar dit bloempje. Het luidt de winter uit. De kleine groene randjes langs de bloemen zijn een hoopvol teken dat nieuwe leven op komst is. Dieper in het bloempje is een gouden hart verscholen. Het warme geel houdt de herinnering levend aan de zon, aan het Licht van de Barmhartige, dat ook jullie zal verlichten. Dat licht zal jullie leven richten naar nieuw leven.”

Het sneeuwklokje werd een teken van hoop.

*****************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.