Maria onbevlekte ontvangenis

8 december  

Thema: ‘Ontvangen, zuiver’

“In ontvankelijkheid

is ruimte

voor nieuw leven

Onbezoedeld

als een witte bloem.

 

Maria onbevlekt ontvangen

Klik hier voor de Mariakalender 

 

 Schikking

DSC01535 2

 

Neem een platte schaal met een bloemsteker erop. Bindt van stro twee, als het ware geheven, ontvangende armen. Bekleed deze armen met groen, zoals thuja. Maak op een blokje Naturebase bio-steekschuim een ronde, witte bloemschikking met bijvoorbeeld witte Chrysanthemum. Plaats de bol in het midden voor/op de geheven armen.

 

 

 

Door een bijzonder voorrecht van de almachtige God, is Maria gevrijwaard van de erfzonde. Hij heeft haar in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, om vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. Ze bleef gevrijwaard van elke zonde, dus ook voor de erfzonde. En daarom kon zij het zuivere Kind, de Verlosser, in haar schoot dragen.

 

 

IMG_3863kopie

 

 

 

 

 

Dit feest wordt gevierd in de adventstijd. Van oudsher worden bloemen dan achterwege gelaten – juist vanwege de soberheid-  en wordt er veelal alleen met groen versierd.

 

 

 

 

 

 ******************************

De Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak gebruikt als een titel voor Maria zelf. In de Europese schilderkunst van de 17e en 18e eeuw dragen veel afbeeldingen van Maria die naam.

 ******************************

 

 

 

 

 

.