In mijn naam

– Matteüs 18:20

“Waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun midden” :

Maak van drie of vier bundels takken met elk een eigen kleur een compositie. Vervlecht in elke bundel rode kornoelje als verwijzing naar de Geest.

 

 

Gebedsweek 'Waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn ben Ik in hun midden'

 

 

 

 

 

 

 

.