‘Licht dat blijft’

De Bloemenwerkgroep van de Dorpskerk en de Betlehemkerk in Gieten maakte voor 2018 symbolische schikkingen.
Zij hopen u suggesties te kunnen aanreiken ter ondersteuning van de lezingen voor de Eeuwigheidszondag, Adventszondagen en Kerst.

Openbaring

Het alternatieve leesrooster voor de kerkdiensten van Advent en Kerst geeft lezingen uit het Bijbelboek Openbaring.
We hebben ervoor gekozen om de schikkingen bij deze lezingen te maken.
Omdat de teksten uit Openbaring te moeilijk zijn voor kinderen,
komen de schikkingen niet helemaal overeen met de projecten van

  • Bonnefooi – waarin Lucas centraal staat
  • Kind op Zondag – waarin de geloofsgetuigen het uitgangspunt zijn

Het is wel zo dat met een stukje creativiteit het een en ander heel goed gecombineerd kan worden.

 

Eeuwigheidszondag

88


Voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, zijn we afgeweken volgens het oecumenisch leesrooster. We hebben gekozen voor de lezing uit
Lucas 24, 13-35:
De Emmaüsgangers.

 

 

 

Basissymbool: krans

De cirkel kent geen begin en geen eind, zij is het teken voor de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. In de lezingen uit het boek Openbaring horen we hoe het Licht steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker en verschrikkingen. In de Advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

 

 

 

Handreiking

Het boekje met teksten en foto’s van de schikkingen kan per email worden besteld. Er is een digitale versie en een papieren boekje.
Als u met dit project graag aan de slag wilt gaan stuur dan een mailtje naar:

We vragen u €2,50 te storten als tegemoetkoming voor de gemaakte onkosten.
Bankrekening   NL 72 FVLB 0635816067
o.v.v. Symbolische Schikkingen Dorpskerk.


Werkgroep Dorpskerk Gieten wordt gevormd door:

Ina Brandts Buys Geertsema, Diny Eggens, 
Gerda Even,  Janine Knol,  Gea Kruize, 
Janneke Middeljans,  Ineke Roffel,  
Grieta Vosselman, Rita Warris-Hoff

Fotografie: Jaap Menses
Contact:

 

 

 

.