Morgengebed

 

 

Morgengebed

In de vroegte roep ik tot u, o God.
Help me bidden
en al mijn gedachten te wijden aan u.
Ik kan het niet alleen.

In mij is het donker, maar bij u is er licht,
ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in
de steek,
ik ben angstig, maar u steunt mij,
in mij is onrust, maar bij u is er vrede,
ik ben verbitterd, maar u bent geduldig,
ik kan uw wegen niet begrijpen,
maar u kent de weg die ik gaan moet.

Vader in de hemel,
ik loof u en dank u voor de rust van de
nacht,
ik loof u en dank u voor de nieuwe dag
ik loof u en dank u voor al uw goedheid
en trouw
in het leven dat achter mij ligt.
U deelde veel goeds aan mij uit,
laat mij nu ook het zware gewicht uit uw
handen ontvangen.
U laadt niet meer op mijn schouders dan
ik kan dragen.
U weet wat het allerbeste is voor uw
kind.

Jezus Christus, mijn Heer,
u was net als ik arm ellendig,
gevangen verlaten,
Ieder menselijk lijden kent u.
u blijft bij me, als niemand mij nog helpt,
u vergeet me niet en zoekt me,
u wilt dat ik u zie en me omkeer naar u.
Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg u.
Help mij.

Heilige Geest,
schenk mij geloof,
dat me van wanhoop en zonde verlost.
Schenk me de liefde tot God en de
mensen,
die alle haat en verbittering doodt,
schenk me de hoop,
die me bevrijdt van depressie en vrees.
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen.
Amen.

 

Dietrich Bonhoeffer, fragmenten

 

 

Lees hier verder over symboliek en werkwijze

 

 

 

 

.