Mozes

 

Alles rondom Mozes gaat over de belofte van God:
– over de Naam van God – Exodus 3:14
– over de brandende braamstruik – Exodus 3: 4-6
– over de bevrijding uit Egypte en het manna in de woestijn – Exodus 16:15
– over de boog van Gods Verbond
– over de leefregels – Exodus 34:28

 

Symboliek

Gods belofte ligt al in Zijn naam besloten: ‘ Ik zal er zijn ‘.
In de symbolische schikking is daarom de Godslamp verwerkt.

 

Het boeket met de rode en gele bloemen en takken staat symbool voor de brandende braamstruik die niet door het vuur werd verteerd.
Mozes hoort de stem uit het vuur zeggen: ‘Ik ben de God van je vader, ik ben de God van ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob.’

 

God sluit een verbond met Mozes om de Israëlieten uit de slavernij te halen en Hij beloofd om met hem mee te gaan.
Net als in het verhaal van Noach is een boog het beeld van de relatie van God met het volk.

Tijdens de tocht door de woestijn leeft het volk van het manna dat uit de hemel regent, elke dag met een dubbele portie op de dag voor de sabbat.
Zet 7 potjes en let op de verdeling, hier is rijst gebruikt.

Twee tegels staan symbool voor de twee stenen tafels met de voorwaarden voor het verbond die Mozes op de berg Sinaï ontvangt.
De tien geboden als leefregels om jezelf en elkaar te beschermen en om in eerbied voor God te leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.