Dietrich Bonhoeffer

9 april 2020: 75 jaar geleden is de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer
terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven,
gedichten en gebeden. De brieven – soms met gedichten – zijn voor
familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor medegevangenen.
Het aantal gedichten is niet groot: een tiental. Zij geven een directe inkijk in de situatie en gemoedstoestand van
een christen in barre tijden.

 

 

 

 

 

De gedichten en gebeden zijn de inspiratie voor schikkingen met veel symboliek.

 

 

 

 

Schikkingen

Christen en heiden

Goede machten

Morgengebed

Nachtelijke stemmen in Tegel

Stadia op weg naar de vrijheid

 

 

 

 

 

 

.