Olie

Heil, kracht, eerbewijs

Met olie worden koningen, priesters en aan God toegewijde mensen  gezalfd.
1Samuël 10:1  ‘Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’

Psalm 23:5 en 6  ‘U nodigt mij aan tafelvoor het oog van de vijand,u zalft mijn hoofd met olie,mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven…’

In de bijbel wordt met olie doorgaans olijfolie bedoeld. Een uitzondering daarop is de nardus olie, welke Jezus ontvangt van Maria. De nardus olie waarmee Jezus door Maria wordt gezalfd is een verwijzing naar de begrafenis van Jezus.

Christus werd voor zijn sterven gezalfd met nardusolie, Marcus 14:3. Deze olie werd indertijd gewonnen uit een valeriaan soort en heette in het Hebreeuws ‘Nerd’. Daarom is deze eenvoudige en geneeskrachtige plant symbool van de lijdende Christus en word hij als zodanig veel afgebeeld in de geloofskunst van de Middeleeuwen.

 

kn_585081_potjes olie

Katholieken gebruiken nog steeds olie als als teken van heil en bevestiging bij de doop, het vormsel, de wijding van diakenen, priesters en bisschoppen en de zalving van zieken.

Chrisma is olijfolie met een toevoeging van een geurende olie en is symbool voor de heilige Geest.
Ook in de kerken van het Oosten wordt zalfolie gebruikt.

 

Mirre olie werd als geschenk door één van de drie wijzen meegebracht uit het oosten.

Mattheus 2:11 ‘Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wiepen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud, wierook en mirre.’

 

 

*********

 

De bereidingswijze van zalfolie wordt beschreven in Exodus 30: 20 – 25
De zalfolie

‘De HEER zei tegen Mozes:  ‘Neem de fijnste specerijen: vijfhonderd sjekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel – tweehonderdvijftig sjekel dus –, tweehonderdvijftig sjekel geurige kalmoes en vijfhonderd sjekel kassia, alles volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt. ‘
88
88
*********
 88
88
88
88
888

.