Ontzag … voor altijd

 

 

Alles heeft zijn tijd.
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven,  ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven.

 

Prediker 3: 9-15

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?  Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.  God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.  Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.  Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’

 

 

Schikking en symboliek

 

Ontzag ...voor altijd 250 breed 20160430_130044

 

 

 

 

 

Drie witte rozen en twee bladeren van de vingerplant als handen, is een beeld van de Bron waarbinnen al het leven ooit is ontstaan.

 

 

 

 

 

 

De gehele schepping, in al zijn volheid en vorm gegeven door de boog, strekt zich letterlijk en figuurlijk ver boven ons uit.

Zijn ‘Zijn’ en Zijn Liefde zijn niet te bevatten.

De rijkelijke versiering van de boog laat het geschenk van Gods scheppende handen zien.

Het geschenk is te groot voor de aarde en zijn mensenkinderen; roept daarom nederigheid op, groot respect en diep ontzag.
Alles en iedereen mag naar dat goddelijk geschenk opkijken, mag ervan genieten en zich daarin veilig weten, ook de allerkleinsten!

Hij zal er zijn…….altijd!!!

 

 

 

Klik op de foto’s voor vergroting

 

 

 

 

 

 

 

.