Op weg naar Pasen

1e znd 40 dgn Op wegnaar Pasen Hanneke 2015 500 breed 40d1

 

Centraal in dit thema staat de weg die we kunnen gaan. Keuzes die we kunnen maken. Adviezen die we kunnen opvolgen. Gedachten die we kunnen delen, reflectie. De veertigdagentijd is van oudsher een periode van stil zijn, nadenken, omkeer, vasten.  Bij de voorbereiding van de symbolische schikkingen  met het thema op weg naar Pasen  is terugkijken, kijken naar en vooruitkijken een rode draad geweest naast de verhalen die gelezen worden. De schikkingen vormen gezamenlijk inspiratie om de weg naar Pasen te gaan.

Basis idee

De weg vormt een verbinding van het een naar het andere. Voor de schikkingen is gewerkt met twee stukken licht gebogen hout  (wij gebruikten wilg maar dat is niet van belang). Alternatief voor de blokken hout is bijvoorbeeld een zelfgemaakte vorm van kippengaas en papier-maché. In de verschillende weekschikkingen gebruiken we een of twee wegdelen. Om de weg te ondersteunen is  tweemaal een aambeeld gebruikt, een stevige steun wanneer het nodig is.  In onderstaande tekst wordt het thema per week uitgewerkt.

Duurzaam schikken

In deze schikkingen is geen steekschuim gebruikt maar is gebruik gemaakt van glazen flesjes en buisjes. Alle gekozen materialen zijn beschikbaar in het seizoen of er zijn alternatieven voorhanden. Om die reden staat er in de tekst bijvoorbeeld bloesem.

 

1e zondag veertigdagentijd:

Lucas 22,39-46
‘Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

 

1e znd 40 dgn Op wegnaar Pasen Hanneke 2015 500 breed 40d1aVanuit onze dagelijkse beslommeringen -zie detailfoto- gaan we op weg naar Pasen. De veertigdagentijd is begonnen, een periode van bezinning.  De kleur paars herinnert ons aan de inkeer – zie ook grote foto bovenaan. We weten dat we op weg zijn naar Pasen maar zijn veel met onszelf bezig. De tekst voor deze zondag gaat hier over, Jezus en de discipelen zijn nog bezig met hun eigen beslommeringen.

 

2e zondag veertigdagentijd:

Lezing: Lukas 6: 27-35
‘Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten’

Op onze weg naar Pasen komen allerlei mensen op ons pad. Laten we hart hebben voor elkaar en onbaatzuchtig liefhebben. Het driekleurig viooltje staat voor de nederige houding die we ten opzichte van elkaar kunnen hebben.

2e zondag 40dgn Op weg naar Pasen Hanneke 500 breed 201640d2

 

3e zondag veertigdagentijd:

Lezing: Lukas 22: 66-71
‘….en ze leidden hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden: ‘Als u de messias bent, zeg het ons dan.’

Op de weg naar Pasen ontstaan  botsingen, er is sprake van onrecht. De sterke tegen de zwakke, althans zo lijkt het. Het harde hout clasht in de schikking met het droge gras.  Het groene Arum blad symboliseert de hoop in deze schikking, er zijn ook goede hoorders in het verhaal.

 3e zondag 40dgn Op weg naar Pasen Hanneke 2016 500 breed 40d3

 

4e zondag veertigdagentijd:

Lucas 18,9-14
‘…..hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet’

Wat is rechtvaardig? Er is niet één perspectief maar er zijn meerdere perspectieven op wat rechtvaardigheid is. In de schikking zien we dan ook kronkelende takken. Langs de weg groeit de salie, het kruid dat wonden zuivert. De groene bloem van het Nieskruid is het teken van hoop. Het lichte groen doet al aan Pasen denken.

4e zondag 40dgn Op weg naar Pasen Hanneke 2016 500 breed 40d5

 

5e zondag veertigdagentijd:

Lucas 23,38-43
‘En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’

Zondag Judica, verschaf mij recht. Net als in de schikking van vorige week gaat het hier over recht en onrecht en het perspectief hierop. De grassen zijn gevlochten tot een vlecht. Drie strengen; ik, de ander en reflectie (de verbinding met elkaar). Er zijn roze gedroogde bloemen gebruikt die verwijzen naar de herinneringen die er zijn en er is toekomst,  verbeeld door de bloesem.

4e zondag 40dgn Op weg naar Pasen Hanneke 2016 500 breed 40d4

 

6e zondag veertigdagentijd:

Lucas 19,22-44
‘Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit.’
en
‘Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. ‘


Palmpasen. De intocht in Jeruzalem. De weg ligt bezaaid met palm takjes, buxus, als verwijzing naar de kleden op de weg. Op één foto is ‘de poort’ omgeven door takken met rozenbottels, een verwijzing naar het komende lijden. Op de andere foto is de ‘poort’ omgeven door voorjaars takken, een verwijzing naar Pasen. Beide invalshoeken zijn een optie (wellicht wordt de keuze ingegeven door verkrijgbaarheid van de rozenbottels).

6e zondag 40dgn Op weg naar Pasen Hanneke 2016 500 breed 40d6a

 

 

6e zondag 40dgn Op weg naar Pasen Hanneke 500 breed 201640d6

 

Witte donderdag

Lucas 22,14-20(33)
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

De ‘poort’ van Palmzondag mag nog even blijven staan. Naast de weg plaatsen we symbolen van wijn en brood in de vorm van  bijvoorbeeld een avondmaal servies, korenaren, wijn.

 

Goede vrijdag

Lucas 23, 44-47
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde.’

De twee stukken hout zijn over elkaar heen gelegd  in een kruisvorm. Het hart van de tweede weekschikking is er over heen gelegd. Een enkele bloem van de maagdenpalm geeft het verdriet van deze dag weer.

goedevrijdag Op weg naar Pasen Hanneke 2016 40d7

 

Pasen

Lucas 24,13-35
‘De engelen zeiden dat hij leeft. ‘

De losse stukken hout zijn in het verlengde van elkaar gelegd. Op het verbindende stuk zijn gele en witte bloesems  geplaatst. Het is feest. De bloesems krijgen water uit glazen flesjes. Voor de “weg” liggen een aantal eierschalen, symbool voor de nieuwe tijd die er is gekomen.

Pasen Op weg naar Pasen Hanneke 2016 500 breed 40d8

 

 

 

 

 

 

 

 

.