paars

Paars

ingetogenheid

 • De kleur van Advent en de veertigdagentijd.
 • kleur van bezinning en voorbereiding
 • De kleur wordt vaak  bij een uitvaart gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

888

888

88

Purper

Heilig, goddelijk, koninklijk, gezag

 • De mantels van koningen en priesters in de Bijbel waren purper. In de bijbelse tijd waren er verschillende purpervarianten van violet, blauw tot diep rood – Jeremia 10:9. Purper was destijds een kostbare kleur die bereid werd uit een kleurstof afkomstig van purperslakken.
  88
 • ‘Over de tafel van toonbroden spreidden zij een purperen kleed uit….’
  88
 •  Numeri 4: 7-9
  ‘Met een blauwpurperen kleed bedekken zij de luchter’
  88
 • Daniel 5: 7
  ‘… zal met purper bekleed de gouden keten dragen om zijn hals en als derde heersen in het koninkrijk’
  88
 • Marcus 15: 17
  ‘Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op’
  Marcus 15: 20 ‘Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen’.
  88
 • Matteus 27 :28
  ‘ Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om,..’
  88
 • Lucas 16: 19
  ‘Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.’
  88
 • Handelingen 16: 14
  ‘Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.’
  88
 • Openbaring 18: 12-16
  ‘goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlaken stoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer,  kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij. Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen om haar en zeggen: “Wee! Wee grote stad! Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren, en gouden sieraden, edelstenen en parels.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.