Paastijd – ABC-jaar

 

De Paastijd,de tijd die Pasen en Pinksteren met elkaar verbindt, beslaat 50 dagen (vanaf de Paasnacht tot en met 2e Pinksterdag)
De eerste zondag na Pasen, wordt aangeduid als de 2e zondag van Pasen omdat de Opstandingsdag, (eerste Paasdag),  de eerste zondag van Pasen is.

Wanneer de veertigdagentijd afsluit met de Paasnacht, is dat tegelijkertijd ook het begin van het Paasfeest. In deze nacht wordt vaak gedoopt waarbij de dopelingen witte gewaden dragen.
Vervolgens wordt het Paasfeest weer afgesloten met de zondag die Beloken Pasen heet. En dit geheel beslaat 8 dagen.
Die achtste dag is de zondag waarop de dopelingen hun witte klederen afleggen ten teken dat het Paasfeest voorbij is. Het oud Nederlandse woord ‘beloken’ komt van het woord ‘beluiken’ . Dat komt weer van ‘luiken sluiten’ oftewel ‘afsluiten’.
Beloken Pasen is dus dezelfde zondag als de 2e zondag van Pasen. In het Latijn de Dominica in albis, vertaald de ‘witte-kleren-zondag’.

 

Paastijd IMG_3562 275 breed

 

 

Na de veertigdagentijd en het Paasfeest, een tijd van angst en verdriet, volgt er voor de leerlingen een periode van verwondering over de aanwezigheid van Jezus en een gevoel van onzekerheid voor de toekomst.
Deze tijd vertelt over de verschijningen van de opgestane Heer en over zijn Hemelvaart. Over de Heilige Geest en over de (verre) toekomst.

 

Tussen Hemelvaart en de zondag van Pinksteren, ‘valt’ nog één zondag: Wezenzondag. Het is de veertigste dag na Pasen, de dag waarop het lijkt of de leerlingen verlaten zijn. Jezus is opgevaren naar de Vader en de Geest is nog niet gekomen.

 

 

 

De vijftigste dag na Pasen wordt het Pinksterfeest, de komst van de Heilige Geest gevierd. De van het Grieks afgeleide naam Pentkoste, is in het Nederlands Pinksteren .

 

De symbolische schikkingen ontstaan op basis van het driejarig oecumenisch leesrooster, dat is samengesteld door de sectie Ere-dienst van de Raad van Kerken, en de daarbij gemaakte handreikingen. Vanaf 2013 tot 2022 geldt er een 9-jarig rooster. Over het leesrooster is meer te lezen bij het A B C-jaar.

 

Schikkingen voor de paastijd in het A-jaar

 

Schikkingen voor de Paastijd in het B-jaar

 

Schikkingen voor de Paastijd in het C-jaar

 

 

 

 

.