Paastijd B-jaar

De eerste zondag na Pasen, in de periode tussen Pasen en Pinksteren, wordt aangeduid als de 2e zondag van Pasen omdat de opstandingsdag de eerste zondag van Pasen is.

webklein

Het accent in de  bijbelteksten voor de Paastijd in het B-jaar ligt vooral op ‘het gezonden zijn in deze wereld’:

 

2e zondag van Pasen – Uitzending
Johannes 20: 19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’

3e zondag van Pasen – Trouw aan de Wet en de Profeten
Johannes 21: 15-25  en  Lucas 24: 35-48 RK

Terwijl de leerlingen bij elkaar waren verschijnt Jezus aan hen. Zij zijn totaal verward. Jezus ziet hun angst en vertwijfeling waarop Hij hen geruststelt en overtuigd hen ervan dat hij het werkelijk is. Om hen te laten begrijpen waar de gebeurtenis over gaat zegt Hij tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften en geeft hij aan om trouw te zijn aan de verhalen over God en de mensen in het eerste (Oude) Testament die zo menselijk verwoord zijn in de psalmen.

4e zondag van Pasen – Goede  Herder
Johannes 10: 1-10 en vers 11-16

Om de leerlingen duidelijk te maken wat Jezus bedoelt vertelt Hij aan de hand van een voorbeeld uit het dagelijks leven.  Zoals een herder die zijn schapen geborgenheid in de schaapskooi geeft, zo wil Jezus de mens hoeden en beschermen. Alleen Hij is de herder, die ons kent bij naam en wil leiden in het leven. Vertrouw op Hem want: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden’. Jezus geeft zijn leven voor de mensen, voor alle mensen.

5e zondag van Pasen – Verbonden blijven in liefde
Johannes 15: 1-8

De wijnstok en de ranken

Werken in de wijngaard is een levend beeld uit het dagelijks leven van Jezus. Hij maakt aan de hand van deze gelijkenis zijn relatie duidelijk tussen Hem, God zijn Vader, en de mensen. Er moet gesnoeid worden om te kunnen groeien en vrucht te kunnen dragen: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen’

6e zondag van Pasen – Gebod en liefde
Johannes 15: 9-17 ‘Blijf in mijn liefde’

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:  je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’.

************
Hemelvaart
************

7e zondag van Pasen – Liefde en eeuwigheid
Johannes 17: 1-13. Vers 3:  ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God’

én Johannes 17: 26
‘(..) Rechtvaardige vader (…) ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen’.

 

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren spreekt Jezus tot zijn Vader. De mensen weten dat Jezus door God is gezonden, om zijn woord bekend te maken. ‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard’. Jezus vraagt aan God zijn Vader om de mensen te bewaren en samen één te zijn.

 

Bestel en bekijk

88

Schikking Paastijd B-jaar:  blz. 23 – 32
‘In het teken van het  gaffelkruis’
uit de brochure van Tini Brugge en Anita Westhuis:
‘Van kerstboom tot kruishout en levensboom’ –

 

 

Schikking

DSC00463 webklein

 

 

Opbouwschikking rond een open ‘wereld’ bol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.