Paastijd C-jaar

Paastijd C-jaarDSC02528kopie

De eerste zondag na Pasen, in de periode tussen Pasen en Pinksteren, wordt aangeduid als de 2e zondag van Pasen omdat de opstandingsdag de eerste zondag van Pasen is.

 

EMMAÜS
melodie: psalm 134

Dit lied is van de vreemdeling
die met ons door de avond ging
en luisterde naar ons verdriet
om wat met Jezus was geschied.

Hij sprak ons op de Schriften aan
en deed ons gaandeweg verstaan:
de man van smarten, zie hij is
de vorst van de verrijzenis.

Hoezeer er ons een licht opging,
inmiddels viel de schemering,
wij onderbraken het verhaal:
Heer, deel met ons het avondmaal.

Daar zagen wij bij brood en wijn
wie ons tot metgezel wil zijn,
ons breekbaar leven nam een keer,
de vreemdeling, het is de Heer.

Hoe vrolijk is nu onze stem,
ons hart taalt naar Jeruzalem
en ieder die er oor naar heeft
zingen wij toe dat Jezus leeft.

– ds. Jaap Zijlstra – 

 

2e zondag van Pasen – Emmaüsgangers
Lucas 24: 13-35

‘De twee leerlingen vertellen wat er onderweg gebeurd is en hoe hij zich aan hen kenbaar heeft gemaakt door het breken van het brood’.

Het dringt plots tot de leerlingen door dat hetgeen ze meemaken feitelijk al bekend is gemaakt in de Schriften, de ogen worden geopend.

 

3e zondag van Pasen -Verschijning bij het meer
Lucas 24: 35-48
RK
 Johannes 21:1-14

Eenvoudige mannen afhankelijk van de visvangst. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’……
Ze geloven amper wat ze zien maar herkennen het teken van het brood en de vissen op het vuur. 
Geen van de leerlingen durft hem te vragen wie hij is, ze begrijpen dat het de Heer is.  Jezus neemt het brood en geeft hen ervan, en hij geeft hen ook vis.

Paastijd C-jaar DSC02549kopie

 

 

4e zondag van Pasen – Goede  Herder
Johannes 10:  22-30

Zoals de zuilenrij de buitenkant markeert van de tempel van Salomo, zo staan de Joden rondom Jezus als hij in het huis van zijn Vader opnieuw de verhouding tussen hem en zijn Vader duidelijk maakt: ‘de Vader en ik zijn één.’  Weer gebruikt hij het beeld van de herder en zijn schapen.
Dicht bij hem zijn de  schapen die hij hoedt, ze volgen hem en luisteren naar zijn stem in vertrouwen.  Maar de Joden begrijpen het niet, er is wantrouwen en ongeloof.

 

5e zondag van Pasen – Terug naar de Vader
Johannes 13: 31-35

In voorbereiding op wat komen gaat geeft Jezus aan dat het de liefde is die samenbindt: een rode draad, een reddingskoord.
‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

 

6e zondag van Pasen – Schep ruimte voor de Geest
Johannes 14: 23-29

Jezus verwijst naar de Heilige Geest die komen zal, die vrede geeft in ieder hart dat God liefheeft.

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb’.

 

****************

Hemelvaart

****************

 

7e zondag van Pasen – Liefde en eeuwigheid

Johannes 14: 15-21
Vers 20:  ‘Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben’.

RK
Johannes 17: 20-26
‘ (..) Rechtvaardige vader (…) ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen’  .

naardense bijbel

De  Naardense Bijbel

vertaald Johannes 17:26 als volgt:

‘en ik heb hun uw naam bekend gemaakt
en zal die bekend blijven maken,
opdat de liefde
waarmee gij mij hebt liefgehad
in hen mag wezen
en ikzelf één met hen.’

 

 

 

 

 Schikking

Paastijd C-jaar DSC02491kopie


 

Schikking met matzes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.