Paastijd A-jaar

De eDSC03872 1erste zondag na Pasen, in de periode tussen Pasen en Pinksteren, wordt aangeduid als de 2e zondag van Pasen omdat de opstandingsdag de eerste zondag van Pasen is.

 

 

 

 

 

Het is nog een korte tijd dat Jezus op aarde zal zijn. Om de gebeurtenissen te kunnen begrijpen zoekt Jezus de leerlingen op en vertelt hen in alledaagse situaties en met alledaagse voorbeelden de betekenis van wat ze meegemaakt hebben. Hij spreekt over de Herder, grazige weiden en water als Bron van Leven. Ongeloof en verbazing wisselen elkaar af bij de leerlingen. Jezus geeft ze troost en houvast.

 

2e zondag van Pasen – Verschijning aan de leerlingen

Johannes 20: 19-23

‘Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze hun Heer zagen’

3e zondag van Pasen –Verschijning bij het meer
Johannes 21:1-14

‘Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. ”

‘De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’

4e zondag van Pasen – Goede  Herder voor lammeren en schapen
Johannes 10:1-10 en vers 11-16

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’

5e zondag van Pasen – Verbonden blijven in liefde
Johannes 14: 1-14

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’

6e zondag van Pasen – Verdriet en vreugde
Johannes 16:16-24

‘…want de vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen’

RK
Johannes 14:15-21 Gebod en liefde

‘Wie mijn geboden kent en zich er aan houdt, heeft mij lief ‘

 

****************

Hemelvaart

****************

7e zondag van Pasen – Liefde en eeuwigheid
Johannes 17: 1-13.

Vers 3:  ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God’

 

Schikkingen

themaschikking thumbnail

 

Schikking met grassen

 

 

 

 

 

 

Bestel en bekijk

 

 

voor o.a. schikkingen bij de Paastijd
de brochure van Tini Brugge en Anita westhuis
De werken van barmhartigheid blz. 22 t/m 31

 

 

 

 

.