Palmzondag

DSC05760webklein

Palmzondag is het begin van de Goede Week met de herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij komt als een anti-koning op een ezel de stad binnen. Het is een oud gebruik om op deze zondag het lijdensverhaal te lezen. Palmzondag is de zesde zondag in de Veertigdagentijd, zie ook Veertigdagentijd.

 

Loopjongen

‘De loopjongen van Jeruzalem
heeft aan den lijve ondervonden
dat zijn last licht is
en zijn juk zacht. 
Hij met zijn ezelsoren 
en zijn ezelsbegrafenis.
Het ruiterlijke paard,
de hoogwaardige kameel,
zij komen er niet aan te pas. 
De hoge eer valt te beurt
aan een armzalige ezel.
Palmtakken vallen hem te voet.
Gezegend is hij
die komt in zijn grauwe pak,
de lastdrager van de Heer’.

– ds. J. Zijlstra –

 

 

Symbolen

 • broodhaantje / palmpaasstokken met uitgeblazen eieren in de kleuren paars of rood, symbool voor Goede Vrijdag, zwart  voor Stille Zaterdag en wit voor Witte Donderdag en Pasen
 • paarse stof: soberheid
 • rode stof: overwinnigskleur of kleur voor het lijden
 • stenen: de stad
 • graankorrels Johannes 12: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’.
 • kruis: het kruis in de kerk of maak een kruis van bijvoorbeeld snoeihout
 • judaspenning: verraad door Judas voor zilverlingen

Tuinmaterialen

 • Buxus/palmboompje/kamerpalm of andere groene takken = overwinning
 • Wilg  = levenskracht, wortelt snel en groeit hard

88

88

8

 

 

Tips voor schikkingen

 • Strook rode stof met twee vazen, één links en één rechts op de tafel. In de linkervaas een grillige, dode tak, leg daarvoor zwarte stenen. In de rechter vaas een tak met groen en knoppen. Leg daarbij witte stenen.
 • Wanneer gewerkt wordt met een kruis, ga dan – indien mogelijk – uit van het kruis in de kerk of maak een kruis van bijvoorbeeld snoeihout.
 • Maak een toef of bindt een krans van Buxus (palmboompje) en bevestig die in het midden van het kruis.
 • Zet twaalf bakstenen rechtop in een vierkant als verwijzing naar de stad Jeruzalem of vorm met bakstenen een massief vierkant. Leid een draperie vanuit de kerkruimte als een weg naar de stad. Strooi hierop de graankorrels.

88

88

88

88

88

Schikkingen bij Goede Week8

Hosanna de Zoon van David
Sterven om te leven
Goede week:  ‘Ik Ben…’
Goede week: Stem van Hemel en Aarde
Goede week: Uit naam van de Liefde
Goede week: Verbeelding in glas

88

Kijk voor inspiratie ook bij:

Verbeelding in glas
Schikking met berkenstammetjes
de Reis

want in deze opbouwschikkingen is ook ‘Stille Week en Pasen’ uitgewerkt.

 

 

Tekst:
Tini Brugge

 

 

.