Pinksteren-De Geest draagt

 

 

Vlak voor de hemelvaart spreekt Jezus met zijn leerlingen en geeft hij ze kracht door te zeggen:

Handelingen 1 vers 8:
Maar wanneer de ​heilige​ Geest​ over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

 

Wat zijn de vruchten van de Geest:

Galaten 5:22-23
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideeën voor schikkingen

 • Maak zeven soorten composities met rode bloemen.
  Laat grote groene bladeren  -bijvoorbeeld schoenlappersplant of hosta – als drager dienen
  verbind de composities met elkaar door een rood lint.
 • Maak corsages met bloemen in de kleuren van de Geest zoals rood, oranje, okergeel, lila.
  Gebruik in elke corsage een zelfde soort blad als drager; bijvoorbeeld klimop of het blad van vrouwenmantel.
  Leg de corsages op een constructie van rode cornustakken.
  De takken-constructie verbindt de afzonderlijke bloemen met elkaar en maakt tegelijk ook zichtbaar dat de Geest draagt.

 

 

Schikkingen

 

 

 

‘Geest des Heren woon in mij’

 

 

 

 

 

 

  ‘Kom en vul ons hart’ 

 

 

 

 

 

 

 

Vol geloof

 

 

 

 

 

 

 

.