Pinksteren – themaschikkingen

 

 

De Geest beweegt

De Geest is het die harten raakt, in vuur en vlam zet, inspireert, samenbrengt, energie geeft.
De Geest is het die mensen beweegt en waar mensen enthousiast over zingen.
Door de Geest bewegen mensen over grenzen.

 

 

888

 

De Geest verbindt  


De Geest draagt


De Geest stroomt 


De Geest vlamt


De Geest bezielt

 

 

 

 

 

 

Zingen is bidden

‘In het verhaal van Pinksteren hoort iedereen de leerlingen spreken in zijn eigen taal. Een inspirerend verhaal voor de Oecumene’  schrijft Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken in Nederland, in het boekje “de Geest waait’.
Het boekje is een uitgave van de Raad bij haar 50-jarig jubileum en is een muzikale bundel met Pinksterliederen.

 

 

Alle schikkingen die zijn gemaakt, bij veel van de liederen uit deze uitgave, zijn te zien bij:
De Geest waait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.