Verbeelding in glas

DSC_0349kopie

 

Klem als basis, een grillige tak, van bijvoorbeeld kronkelhazelaar of kronkelwilg, stevig tussen stenen of in een vaas. De tak is nog kaal maar zal gaandeweg groen uitlopen. Drapeer jute, symbool voor ontbering en soberheid, of een paarse doek, de kleur van inkeer en bezinning, om de voet van de tak. Neem zes kleine jampotjes, voor iedere zondag één. Vul het potje eventueel met een laagje zand en het symbool passend bij de betreffende zondag. Voeg iedere zondag een potje toe aan de tak. Voor aswoensdag kan eventueel een extra potje , gevuld met as, worden toegevoegd.  Zorg dat het geheel sober is en maak de potjes zo licht mogelijk. Het potje met het kaarsje erin kan veilig tussen de takken geklemd worden.

De gedichten van Tini Brugge kunnen voorgelezen worden:

 

Aswoensdag

Uit stof gevormd

Tot stof terugkeren,

stof tot overdenken.

geheim van leven,

geen vorm zonder inhoud.

 

1e zondag Veertigdagentijd: Woestijn 

Matteüs 4, 1-11 Beproeving in de woestijn betekent: durven vertouwen op God!

Vul het potje met zand en een woestijnplantje, of eventueel brem als herinnering aan Elia.

DSC_0337kopie

 

Zand

Woestijn:

confronterend, onvruchtbaar, eenzaam,

zandkastelen houden niet.

Kiezen tussen hebben en zijn.

 

 

 

2e zondag Veertigdagentijd: Berg
Matteüs 17,1-9 Bevestiging op de berg.

neem drie witte stenen of drie witte bloemen als symbool voor de drie gedaanten in het stralende licht.

40dgntijd potjes stenen

 

 

Steen

Bergen als uitzicht,

klimmen om te overzien,

afdalen om bij mensen te zijn.

 

 

 

3e zondag Veertigdagentijd: Water
Johannes 4, 5-42 Samaritaanse bij de put

óf Johannes 5, 26

Leg een gespleten steen in het potje en vul het met water als beeld van de rots waar Mozes op slaat. Als het water niet goed zichtbaar is kan het gekleurd worden met bijv ecoline. Leg eventueel een ‘roos van Jericho’,  die in het water tot leven komt, in het potje.

40dgntijd potjes water

 

Water

Bronnen van leven:

water uit de diepte,

water uit de hemel.

 

 

 

4e zondag Veertigdagentijd: Licht
Johannes 9, 1-41 De blindgeborene

Neem een waxinelichtje als symbool van het licht dat Jezus is. Zorg dat het potje veilig geplaatst wordt!!

40dgn - potjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht

Zien of niet zien.

In het licht van de Eeuwige

inzicht krijgen.

 

 

 

 

 

 

5e zondag Veertigdagentijd: Leven
Johannes 11: 1-44 Opwekking van Lazarus

Bevrijd worden uit de banden van de dood.

Bloesem, knoppen, lichtgroen blad. Perzikbloesem lijkt sprekend op amandelbloesem die herinnert in Israel als één van de eerste bloesems aan het nieuwe leven na de winter.

DSC_0351kopie 175

Aarde

Leven

met beide voeten op de grond,

zich verdiepen:

aarden in geloof

en vernieuwd leven.

 

 

6e zondag Veertigdagentijd:  Palmzondag,  intocht in Jeruzalem

Matteüs 26, 1-66

Buxus (palmboompje) of kamerpalm. Maak eventueel met wit zand een weg onder de tak waarop het potje kan staan.

DSC_0349kopie 175

 

Buxus

Groen van hoop en leven,

levensboom

die vrucht draagt:

leven dat de dood overwint.

 

 

Goede Week

 

 

 

 

 

Zie ook: Goede Week ‘Verbeelding in glas’

 

88

88

Pasen

Haal de potjes leeg en vul ze met witte bloemen of bijv  gipskruid. Kies bolbloemen om een tuin weer te geven. Narcissen worden paastrompetten genoemd omdat ze bloeien rond pasen en een trompetvormige bloem hebben. Leg windsels daarbij om aan te geven dat de Heer is opgestaan!

 

 

DSC_0362kopie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Groene twijg

Vliezen van verborgen leven

doorbroken:

leven krijgt de ruimte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.