Recht voor ogen

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in Indonesië. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.”

 

 

 

Deuteronomium 16 vers 18-20

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht”– spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Indonesische christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.

 

 

Symboliek

De veelkleurige Gerbera’s vertegenwoordigen de enorme verscheidenheid van mensen, bewoners op de duizenden eilanden, precies op de grens van de Indische-  en Stille oceaan.

Opvallend aan de bloem is het ‘oog’, qua kleur al dan niet contrasterend met de kroonbladeren.
In de week van gebed zijn de ogen gericht op de rechtvaardigheid in de samenleving van Indonesië die voorheen zo vanzelfsprekend was.

 

De kleur van rechtvaardigheid is wit en het recht wordt daarom in de schikking weergegeven door de witte bloemen.
Het recht is op de balans in evenwicht met het ‘recht-doen’ dat weergegeven wordt door het mandje met producten die op een eerlijke manier zijn geproduceerd en verhandeld.

 

De tekst uit Deuteronomium roept op om het recht te zoeken en geeft aanwijzingen om te streven naar gelijkwaardigheid door bijvoorbeeld samen feest te vieren. In de schikking is dit te zien door vrolijke grassen die zowel de gekleurde als de witte bloemen en de producten in het mandje met elkaar verbinden.

Lampionnen en confetti horen bij de feesten in Indonesië.
De rode en witte kleur van de confetti correspondeert met de kleuren van de nationale vlag en is zo gestrooid dat er een cirkel is ontstaan.

 

De cirkel verbindt de etnische, culturele diversiteit en de taalverschillen in de samenleving.
De cirkel ondersteunt ook het zoeken naar recht.
Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ kan daardoor weer klinken.

 

Schikking

Gebruik in de schikking een limonadeglas en een panlat voor een eenvoudige balans.
Zorg ervoor dat de bloemen naar de balans zijn gekeerd en toch ook goed zichtbaar zijn.
De confetti is met lijm op het staalgras bevestigd voor een feestelijk effect.
Het gebruik van een gebatikte stof geeft de sfeer van Indonesië weer.

 

 

 

 

 

 

.