Rood

Leven, liefde

Als kleur van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest.

Als kleur van de Geest wordt rood gebruikt op het Pinksterfeest. Op dit feest daalt de Heilige Geest in vurige tongen neer op de apostelen. ‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest’ – Handelingen 2:2.

Rood wordt gebruikt bij vieringen waarin de betekenis van de Geest een rol speelt, zoals bij het vormsel, de belijdenis en de bevestiging van ambstdragers.

Ook bij een huwelijksviering kan voor rood, in plaats van, wit worden gekozen.

 

 

 

 

88

 Lijden, offer

Als kleur van het bloed is het een verwijzing naar de levenskracht:

Leviticus 17: 11-14 – ‘Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd: ‘Niemand van jullie mag bloed eten, ook de vreemdelingen die bij jullie wonen niet.’ En als een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont wilde dieren of vogels jaagt die gegeten mogen worden, moet hij het bloed laten weglopen en het met droge aarde bedekken, want het bloed is de levenskracht van elk levend wezen. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd: ‘Vlees met bloed erin mag je niet eten, want het bloed is de levenskracht van elk levend wezen, en ieder die ervan eet zal worden uitgestoten.’

Het martelaarschap en het lijden, maar ook naar de liefde die zichzelf offert.

Als kleur van het bloed, de wijn – Jesaja 63:2 ‘Hoe komen uw kleren zo rood,als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ en de liefde die zich offert wordt rood soms gebruikt op Palmzondag en Goede Vrijdag en op dagen waarop martelaren herdacht worden, zoals Tweede Kerstdag als de steniging van Stefanus wordt herdacht.

 

88

Vormsel rode gerbera

 

 

Het scharlakenrood en karmijnrood is een kleurstof afkomstig van insecten die onder meer voorkomen op eiken in Israel.

 

 

 

 

 

 

 

.