Roos

Rode roos 150x137 DSC02787kopie

.

Roos – Rosa

 

 

 

..

De roos is het beeld van de liefde, de schoonheid, de vreugde, de stilzwijgendheid en het martelaarschap.

Rode rozen verwijzen naar hen die hun bloed gaven voor het geloof.
Ontluikend te midden der doornen zoals martelaars opstaan te midden van ketters en vervolgers.

Witte rozen verwijzen naar een zuivere liefde.
Zoals een zuivere maagd haar reinheid toont te midden van ongerechtigheid.
Dit beeld van Maria is gebaseerd op Ecclesiasticus 24:18 gelijk een rozengaarde in Jericho, 39:17 gelijk een roos die opbloeit aan wateren, 50:8 gelijk een roos in de dagen van de lente.
In het boek Jezus Sirach wordt verwezen naar rozentuinen in Jericho.

In de bijbel word de roos ook gebruikt als verwijzing naar jonge vrouwen.
In dat opzicht staat in het Hooglied 2:1 : ‘Ik ben een roos van Saron’, ‘ik ben een bloem des velds en een lelie der dalen’.
Het dienstmeisje dat genoemd wordt in Handelingen 12:13 heet Rode, wat roos betekent.

 

 

IMG_3864 maria rode en witte rozen

 

De Roos, met name de grootbloemige die heerlijk geurt is bij uitstek een bloem die geassocieerd wordt met de moeder van Jezus: Maria.
Maria wordt wel beschouwd als ‘roos zonder doornen’. Rogier van der Weyden laat de doornen bij een rozenstruik die hij naast Maria schildert, weg in het zogenaamde ‘Isenheimer Altar’

 

Maria ten hemelopneming:
Rozen komen vaak op afbeelding in relatie tot Maria voor. Op 15 augustus viert de katholiek kerk dat Maria toen zij stierf teruggekeerd is naar ‘de Vader in de hemel’.

 

 

Heiligen met rozen als attribuut zijn bijvoorbeeld: Elisabeth van Hongarije, Lidwina, Rosa van Lima enz.

In Oudheid is de roos symbool van eeuwige liefde en wedergeboorte: uit het bloed van de dode Adonis, de geliefde van Aphrodite, ontspruiten de eerste rode rozen.

Rosalia of Rosaria is een Rozenfeest in de Romeinse dodencultus, een Romeins feest waarbij de overledenen geëerd en herdacht worden.
Het bestond uit een feestmaaltijd en het uitdelen van rozen aan de gasten, waarmee men dan het graf van de overledene versierde om die te eren.

Bij het oude Dionysusfeest een rozenkrans om geheimen te bewaren: ‘sub rosa’ is Latijn voor onder de roos en betekent in het geheim.
De term wordt sinds de zestiende eeuw gebruikt om aan te geven dat bepaalde informatie vertrouwelijk is.

 

 

Rooskleurig 

‘In het begin houdt ze zich stil.
De kleur ligt in de knop besloten.
Als ze zich openvouwt en lacht,
is er een roos ontloken.
Zacht lokt een rode gloed
je dichter bij haar bloei.
Steels wil ze je prikkelen,
een goed soort onrust zaaien.
Geuren zweven je vooruit
naar ongekende streken.
Alle jaargetijden van het leven
zal de roos je hart verblijden’.

– Corrie Kopmels –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.