Rotsvast vertrouwen

 

 

 

Een dienst met de titel ‘Rotsvast vertrouwen’ zet Petrus centraal.
Verschillende lezingen onderbouwen dit onderwerp:

 

 

1. Wandelen op de zee – Mattheus 14 :22-33
vers 29b en30:  ‘Petrus​ stapte uit de ​boot.
Hij liep over het water naar ​Jezus​ toe.
 Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang.
Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’

2. De Roeping van Petrus – Johannes 21
vers 16: ‘Voor de tweede keer vroeg ​Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ ​
Petrus​ antwoordde: ‘Ja ​Heer, u weet dat ik van u houd.’ Toen zei ​Jezus:
‘Pas dan goed op mijn volk, zoals een ​herder​ op zijn schapen past.’

3. De belijdenis – Mattheus 16:13-20
vers 19: ‘Aan jou geef ik de sleutels van de ​poort​ naar de nieuwe wereld.
Want de besluiten die jij hier op aarde neemt, zullen ook geldig zijn in de hemel.’

4. De wonderbare visvangst – Lucas 8 vers 4-11
vers 5:Simon antwoordde: ‘Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen.
Maar omdat u het zegt, zal ik het doen.’

 

 

‘Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven’.

-Nieuwe Liedboek
tekst: Ad den Besten –

 

 

Symboliek

Het blauwe doek staat voor het meer van Tiberias. Daarop een boot met een visnet, omdat de discipelen van Jezus vaak visten.
Het riet en de kronkeltakken geven een beeld van de storm.

De grote rots staat symbool voor Jezus. Hij is onze rots, ons houvast.
Hij wankelt niet en Hij blijft trouw. Als teken van trouw is er klimop vanuit de rots.

Ons vertrouwen op God wil nog weleens wankelen, evenals bij Petrus, wanneer hij over het water loopt en niet naar Jezus maar naar de golven kijkt en zinkt.

Jezus geeft Simon de naam Petrus, wat rots betekent, en dat is gesymboliseerd met de kleine rots. Jezus zegt namelijk: “Petrus, jij bent de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen.”

 

 

Jezus zegt ook dat hij Petrus de sleutels geeft van het Koninkrijk der hemelen en als teken daarvan staat er een plantje met de naam sleutelbloem voor de rots. De bloemetjes lijken op een sleutelbos.

 

 

 

 

 

 

 

 

.