Sacramenten

 

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van ons. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

De sacramenten zijn door Jezus zelf ingesteld en een katholieke gelovige ervaart het ontvangen van de sacramenten als een ontmoeting met Hem en de grenzeloze goedheid van God. De zeven sacramenten zijn: het Heilig doopsel; de Heilige eucharistie; het Heilig vormsel; de huwelijksviering; de ziekenzalving; de biecht en de priesterwijding.

Volgens de katholieken zijn de sacramenten vieringen van het geloof. Zoals alle andere vieringen en feesten, geven ook de sacramenten volop ruimte aan het leven en openen zij nieuwe perspectieven. En niet onbelangrijk: feesten scheppen verbondenheid. Niet alleen in de eenheid van het gezin, maar ook naar buiten toe met anderen.

In de christelijke kunst worden de sacramenten soms symbolisch verbeeld door een regenboog. De kleur wit wijst dan op het doopsel, geel op het vormsel, groen op de eucharistie, blauw op het huwelijk, paars op de ambtswijding, rood op het sacrament van boete en verzoening en zwart op de ziekenzalving.

Parochie Gabriël

 

 

Lied bij Vormselviering

1.We dansen op de regenboog
met alle zeven kleuren.
Soms juich en spring je huizenhoog
en soms zit je te treuren.

Kijk rood, oranje, geel en groen
blauw, indigo, violet.
Ja elke stemming, elk seizoen,
staat op Gods kleurpalet.

2.Eerst rood, de kleur die warmte geeft
De kleur van rode rozen,
Als een paar armen om je heen
Waarvan je wangen blozen.

3.Oranje geeft een blij gevoel
Van felle lentekleuren
Je denkt dan aan de bloemen,
En de lente gaat weer komen.

4.Bij geel zie je een helder licht
alsof de zon gaat schijnen
die jaagt het donker op de vlucht
en laat de kou verdwijnen.

5.En dan wordt alles heerlijk groen
de knoppen springen open.
Het teken van een nieuw begin
waarop wij allen hopen.

6.Soms lig je in het groene gras
en kijk je dan naar boven,
dan is de lucht oneindig
blauw wat wil je ons beloven.

7.Het indigo, de kleur van nacht
en heel diep donker water
dat veel geheime schatten bergt,
wie weet…misschien voor later….

8.Waar denk je aan bij violet?
Alleen aan droeve dingen?
Toch hoort die kleur op Gods palet
waar wij nu over zingen.

9.Maar als je al die kleuren draait,
Dan ga je wat beleven.
‘t Wordt wit! Het licht dat God ons gaf
om samen in te leven.

 

www.kuleuven.be

 

 

 

 

.