Schelp

Opstanding en geloof.

  • Pareloester:   Binnen de oesterschelp is een parel verborgen. Uit het water genomen, opent de schelp zich en geeft haar parel prijs.  Zo is het een beeld van het leven van Jezus en het ‘koninkrijk der hemelen’ volgens Mattheüs 13 : 45-46

parel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Moederschoot, met een parel het symbool voor het geschenk van een kind.
  • De Romeinen hadden de schelp al als symbool van de (weder)geboorte
  • Pelgrimage:   Aan een schelp wordt de apostel Jakobus op afbeeldingen herkend. Men vond deze schelpen aan het strand bij Santiago de Compostella waar het graf van Jakobus is. Het werd een herkenningsteken van pelgrims.
  • Beeld van het graf dat de mens omsluit

 

 

doopschelpen

 

  • Het is soms een gewoonte om met behulp van een schelp te dopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.