Schikking Paastijd B-jaar

De eerste zondag na Pasen, in de periode tussen Pasen en Pinksteren, wordt aangeduid als de 2e zondag van Pasen omdat de opstandingsdag de eerste zondag van Pasen is.

 

webklein

 

De schikking voor deze tijd is een opbouwschikking en past in het B-jaar. Jezus vertelt de leerlingen de wereld in te gaan en bereidt hen daarop voor, het accent in de schikkingen ligt op ‘het gezonden zijn’
Er wordt uitgegaan van een open bol als basis, bekleed met groen. Gebruik hiervoor bv 2 hanging baskets aan elkaar gemaakt met draad zodat er een open bol ontstaat. Een kant-en-klare buxusvorm kan ook. Bekleed deze met groen van bv. bladeren van de laurier of buxus groen.

2e zondag van Pasen – Verschijningen
Johannes 20: 19-23

vers 21:’ Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

Maak een open bol van bv 2 hanging baskets en bekleed deze met groen. Plaats in de bol een schaal met oase en schik in het midden een witte narcis, lelie of eucharis. Steek erom heen 12 tulpen in verschillende kleuren. De tulpen verbeelden de leerlingen rondom Jezus, de witte lelie.

 

DSC00468 webklein

 

3e zondag van Pasen –  Trouw aan de Wet en de Profeten
Johannes 21: 15-25  en  Lucas 24: 35-48 RK

Het Oude Testament: de wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen is de basis van de evangelisten van het Nieuwe Testament. Zowel Johannes als Lucas doen verslag van de getuigenissen.
Plaats in het midden van de bol een opengeslagen bijbel met als bladwijzer een rank klimop. De rank klimop staat voor Gods trouw die er altijd was en er nu ook is, en er altijd zal zijn. In alle verwardheid door alles heen, Gods trouw blijft.

DSC00478 webklein 1

 

4e zondag van Pasen – Goede  Herder
Johannes 10: 1-10 en vers 11-16

vers 9 ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden’.

In deze schikking verbeeld de open bol de toegankelijke schaapskooi. Neem een plankje als weg welke aan beide zijden van de bol ruim uitsteekt. Bedek het plankje met gras. Neem als symbool voor de Goede Herder een staf. Zet de staf centraal of plaats de staf rechts buiten de bol op het plankje als een ‘open deur’.

5e zondag van Pasen – Verbonden blijven in liefde
Johannes 15: 1-8

vers 5 ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen’.

Plaats in de bol een wijnrank met blad eraan, druiven zijn er in dit jaargetijde nog niet.

6e zondag van Pasen – Gebod en liefde
Johannes 15: 9-17 ‘Blijf in mijn liefde’

vers 12 ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’.

Zet in de bol een ronde schikking van kleine rode rozen. In het midden van de schikking één grote rode roos boven de schikking uit laten steken. Eventueel wat rode bessen van de hypericum als symbool voor het vruchtdragen en buxusgroen.

DSC00497 webklein

 

 

************** 

Hemelvaart

**************

 

7e zondag van Pasen – Liefde en eeuwigheid
Johannes 17: 1-13. Vers 3:  ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God’

Toepasbaar in zowel A-, B- als  C-jaar

‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard’

In de bol een halfronde compacte schikking van diverse tuin- en/of veldbloemen in verschillende kleuren. Hang boven in de bol een oase bolletje vol rode bloemetjes. Bv. kleine rode anjertjes; dianthus , de Latijnse naam voor anjer is Dianthus, dat is afgeleid van Dios (God) en anthos (bloem); de anjer is dus een goddelijke bloem. Plaats boven op de bol een standaard met witte kaars of hang een Godslamp boven de schikking.

DSC00507 webklein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.