Schip

Behoud, gemeenschap van gelovigen.

  • Mattheüs 8: 23 ‘Toen Hij (Jezus) aan boord ging, volgden zijn leerlingen Hem’.
  • In het land van de bijbel was de zee  bedreigend, een doodszee
  • Psalm 107: 23-32  ‘Hij (God) bracht hen naar een veilige haven’
  • Mozes in het biezen mandje
  • Ark van Noach

Symbool voor de Kerk waar de gelovige bescherming vindt tegen de stormen van het leven. De mast is het kruis, de apostelen zijn de roeiers. Vermoedelijk hangt de benaming ‘schip’ – midden- zij- en dwarsgedeelten van een kerkgebouw- samen met deze symboliek.

 

storm op het meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘storm op het meer’

 

 

 

 

 

.