Schors en kalebassen » Bijdrage Raad van Kerken, bloemschikking kalebassen en boomstam scherper

.