Sleedoorn

Doornen in de lijdenstijd

 

 

Lijden en doornen horen vanoudsher bij elkaar. Als Adam en Eva het gebod van de HEER overtreden en uit de tuin verdreven worden spreekt de HEER:’de grond zal vervloekt zijn … Distels en doornen zal hij voortbrengen’; Genesis 3:17-1.

 

Na de terechtstelling van Jezus vlochten de soldaten van doornen een krans en zette die op het hoofd van Jezus; Johannes 19:2. Natuurlijk is er gespeculeerd welke boom die doornen leverde. Er is zelfs een boom en een plant die Christusdoorn heet.

 

Volgens een legende zijn het takken van de sleedoorn geweest, die toentertijd nog onooglijke groene bloesems had. Toen Jezus na zijn opstanding de sleedoorn passeerde hoorde hij het gejammer van de sleedoorn, ontdaan dat zijn takken de Heer van de nieuwe schepping hebben gepijnigd.

Jezus antwoordt: ‘Ik ken je onschuld en als teken daarvan zul je voortaan met stralend witte bloesems tegen Pasen bloeien’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.