Stadia op weg naar de vrijheid

 

 

 

 

Tucht
Ga je op weg om de vrijheid te zoeken,
leer dan vooral
zinnelijkheid en roerselen van de ziel
te beheersen,
zodat je begeerte niet nu eens hierheen,
dan weer daarheen beent.
Houd je geest en je lichaam helemaal
onder controle, kuis
en laat hen gehoorzaam zoeken naar
hun bestemming.
Niemand ervaart het mysterie der
vrijheid, behalve door tucht.

 

 

 

Daad
Niet zomaar wat, maar het goede
wagen en doen.
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.
Wees moedig, maak handel en wandel
concreet.
Vrijheid woont niet in de vlucht der
gedachten, alleen in de daad.
Laat angst en aarzeling los, ga naar
buiten
waar de storm woedt van de tijden,
slechts gedragen door Gods gebod
en je geloof.
Dan zal de vrijheid je geest juichend
ontvangen.

 

 

 

Lijden
Vreemde metamorfose. Je sterke,
werkzame handen
worden gebonden. Eenzaam en
machteloos zie je toe
hoe er aan jouw daden een einde komt.
Je zucht maar eens diep, legt de zaak,
waarom het gaat
stil en getroost in sterkere handen.
Vrede heb je ermee.
Je proefde voor even de smaak van de
vrijheid,
die je teruggaf aan God die haar groots
zal volbrengen.

 

 

 

 

Dood
Kom snel, grootste feest op weg naar
de eeuwige vrijheid.
Dood, doe die zware ketenen af, slecht
de muren
van ons vergankelijk lichaam en onze
verduisterde ziel.
Eindelijk zullen we mogen aanschouwen
wat ons hier niet gegund wordt te zien.
Vrijheid, langdurig zochten we je in
tucht, daad en lijden.
Stervend herkennen we jou in het
aangezicht Gods.

 

 

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944

 

 

Lees hier verder voor symboliek en werkwijze

 

 

 

.