Staf

  • Bevestiging van zegen:   Numeri 17: 16-25   de staf van Aäron loopt uit en gaat bloeien. Hiermee wordt zijn uitverkiezing bevestigd

 

  • Teken van gezag en macht:    Exodus 17: 4-9   ‘Neem de staf in uw hand, waarmee u de Nijl geslagen hebt, en ga op weg…. Sla op die rots en er zal water uitstromen zodat de mensen water kunnen drinken’.

 

staf

 

  • herdersattribuut om de kudde te weiden, leiderschap
  • teken van de mens onderweg, pelgrimage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.