Steen-grind-rots

 

 

Rots,
steen,
grind.

 

888
888

 

 • houvast: Exodus 17: 6  Uit een rots, de Horeb, sloeg Mozes met zijn staf water voor het volk onderweg
 • fundament : Psalm 118: 22  ‘De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen geworden’
 • rots, basis : Psalm 18: 3  ‘Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, mijn God, steenrots waarop ik vlucht….’
 • de naam Petrus betekent rots
 • zekerheid  1 Korinthiërs 10  ‘…..want zij dronken uit een geestelijke rots, die met hen meetrok, en die rots was Christus’.
 • gedenkteken bij rouw ook in de vorm van kleinere stenen
 • wapen bij David en Goliath
 • duurzaam en onveranderlijk  – de tien geboden staan geschreven op stenen tabletten Exodus 24:12;Exodus 21: 18 en Deuteronomium 4:13
 • Onwrikbaar, blokkade: de steen als sluitsteen voor het graf van Jezus benadrukt de onherroepelijke dood. Maar de steen wordt afgewenteld Marcus16:4 , Mattheüs 28:2 , Lucas 24:2 , Johannes 11:41 en  Johannes 20:1
 • de opstanding = weggerolde steen van het graf
 • muur als bescherming;    zie ook:  ‘muur’
 • de stad, opgebouwd uit stenen. De stadsmuur van het nieuwe Jeruzalem rust op twaalf grondstenen met de namen van de apostelen

 

.

 

 

 

 

 

 Naar:
I Petrus 2 vers 5

‘Wij mogen horen bij Christus, de levende

– een steen, door mensen afgekeurd,

door God tot hoeksteen gemaakt.

Laten wij daarom

als levende stenen dienen

voor de bouw van een nieuw leven

en een nieuwe wereld.’

 

 

 

 

 

.