Symboliek bij ‘Morgengebed’

 

 

Materialen en symboliek

  • de hoepel draagt de kleur van de aarde – = het groene gedeelte -en de zonsopkomst.
  • de symboliek in de Iris is het getal 3 – 3 bladeren , 3 kelkbladeren met 3 geel-witte vlekken, op elk blad 1 – en staat voor de Drie-enige God, de Eeuwige
  • de Griekse naam voor Iris betekent regenboog. Als teken van het verbond plaatste God een regenboog in de wolken.
  • Het gedicht is gericht aan de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • klimopblad staat symbool voor Gods trouw. Klimop is altijd groen en hecht zich.
    Er zijn klimopsoorten met blad in de vorm van een hart.
  • Verfijnde natuurlijke materialen geven de kwetsbaarheid aan van het leven van de mens; grassen reiken naar het licht.
  • ‘Het gras verwelkt, de bloem verdort, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand’ – Jesaja 40 vers 6 t/m 8

 

 

Werkwijze

Omwikkel een hoepel met bloemistentape. Neem vervolgens lint in de kleuren van een zonsopgang: oranje-roze, geel en wit. Wikkel daarmee – symmetrisch – het bovenste kwart van de hoepel. Bespan de hoepel met behulp van nylongaren, met gaas of een visnet.
Om de hoepel rechtop te kunnen zetten zijn 2 standaarden met een metalen pin gebruikt.
Bevestig op het witte gedeelte 2 grotere steekbuizen en steek daarin de irissen en het klimopblad;
‘rijg’ kleine steekbuisjes in het visnet en steek daarin fragiele bloemen, een groot klimopblad en een takje groen of fijne grassen.

 

 

 

 

 

.