Bronnen

Literatuur en bronnen

de bijbel open 1 - broodBijbel vertalingen

– De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV, is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Uitgebracht door het Nederlands bijbelgenootschap, NBG, en de Katholieke bijbelstichting, KBS, in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV is gepubliceerd in 2004.

– De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. In 1995 is de Willibrordverteling geheel herzien.

De bijbel citaten zijn cursief weergegeven. Er wordt uitgegaan van de Nieuwe Bijbelvertaling, 2004. Een vertaling die tot stand kwam in samenwerking met vertegenwoordigers uit de joodse-, protestante- en katholieke traditie. Voor suggesties die gekoppeld zijn aan thema’s voor de katholieke kerken, Weekendliturgie- Gooi en Sticht en de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, wordt de Willibrord-vertaling, 1995, gebruikt omdat deze vertaling in de R.K.- liturgie benut wordt.

 

Boeken m.b.t. symbolisch schikken 

 • ‘Bloemen in beeld’ ; Symbolisch bloemschikken rond 40 thema’s. Lannoo/Kok, 2013 : Tini Brugge, Hanneke Maassen, Isabel Rottiers
 • ‘Bloemen geven zin’; Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning,  Lannoo/Kok, 2002 : Tini Brugge, Hanneke Maassen,Isabel Rottiers
 • ‘Symbolische bloemsierkunst, bloemschikken in kerk en woning’, Kosmos-Z&K, Utrecht/Antwerpen, 1992/1996 :  Tini Brugge en Aad van Uffelen
 • ‘Bloemen geschikt tot gebed’; Een jaar lang liturgisch bloemschikken, Halewijn/Kok, 2002  : Monique Hermans, Manu Verhulst en Luc van Hilst
 • ‘Buitengewoon geschikt’; 1445 dankbare tuinplanten voor de bloemsierkunst  : Jacqueline de Moor, Meidoornstraat 12, 2260 Westerlo, België, 1999
 • ‘Natuurlijk bloemschikken’; Nieuwe technieken en vormgeving’, Terra/Lannoo, 2002. : Aad van Uffelen

NB: Enkele boven genoemde boeken zijn niet meer in de verkoop, maar vaak nog 2e hands te koop. Ook zijn in veel bibliotheken de boeken voorradig.

 

 

Diverse brochures door Tini Brugge e.a. :

De brochures zijn uitgegeven door Stichting Docete-Houten, www.docete.nl 

 

Tijdschriften/projecten voor gebruik in eredienst/liturgie

 • De Eerste Dag; handreiking bij de jaarorde. Kok Boekencentrum.  De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland.
 • Bonnefooi, Narratio, Een blad voor iedereen die werkt met kinderen in de eredienst en kinderdienst. Het gaat uit van het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken (De Eerste Dag) en houd rekening met het R.K. Lectionarium. Het geeft o.a. suggesties voor een ‘viertafel’.
 • Kind op Zondag, uitgave van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging; Maakt kinderprojecten en richt zich daarbij voornamelijk op de protestante kerken. www.kindopzondag.nl
 • Werkboek zondagsliturgie, Gooi en Sticht. Rond de kerst- en paaskring worden in dit tijdschrift suggesties gegeven voor bloemwerk rond thema’s die ook terugkomen in de wekelijkse liturgieboekjes voor R.K.-kerken die door Gooi en Sticht worden uitgegeven. In deze uitgave wordt het bloemwerk verbonden met een klein ritueel en een korte tekst die uitgesproken wordt bij het aansteken van de adventskaars.
 •  Wekelijkse liturgieboekjes  met motto’s en thema’s van Uitgeverij Abdij van Berne, ‘Vers voor de zondag’ en de ‘Vierende kerk’.
 • Werkvormen bij onderwerpen voor jongeren www.Jop.nl 

de bijbel open 4 geboden

Handreiking Symbolisch schikken

Digitale handreikingen voor Symbolisch schikken voor de
-zondagen in de 40 dagentijd en Pasen
-laatste zondag kerkelijk jaar en Advent en Kerst.
Protestantse Kerk in Nederland,  website PKN 
In de handreiking wordt, net als op deze site, zoveel als mogelijk gewerkt met milieuvriendelijke materialen en met seizoensmaterialen.
Omwille van de juiste symboliek worden er soms ook suggesties gegeven met bloemen of schiktechnieken die iets minder duurzaam zijn hoewel soberheid het streven is.

 

Inspirerende websites

ondersteund door de Raad van Kerken

rvk_logo

 

 

Raad van Kerken in Nederland
www.raadvankerken.nl

 

www.inspiratie-tuinen.nl;

www.sameneerlijketen.nl ;

www.kerkenmilieu.nl;

www.scheppingvieren.nl

www.groenekalender.nl

 

Naslagwerken en inspiratie bronnen:

 • Christelijke symbolen van A tot Z ; Alfred C. Bronswijk
 • Symbolen in de bijbel ; Dr. C.J. den Heyer en Dr. P. Schelling
 • Geheimen uit de kloostertuin ; Tini Brugge en Isabel Rottiers fotografie
 • Aarden in geloof ; onder eindredactie van Tini Brugge , serie van vier delen: Winter, Lente, Zomer en Herfst.

 

 

DSC01978kopie webklein

 

Andere boeken over bloemen en hun symbolische betekenis:

Planten uit de Bijbel, van de roos van Saron tot de ware wijnstok
Becky Speer
isbn: 9789043534604 – uitgave Kok Boekencentrum
In dit boek worden vijftig Bijbelse bomen en planten beschreven.
Floriografie, wat bloemen ons vertellen
Sally Coulthard,
isbn: 9789089898456 – Uitgever Terra
Floriografie laat zien welke belangrijke rol de mythen, de magie en de taal van bloemen nog steeds in ons leven spelen.

 

 

 

 

.