Dieren

DSC08790webklein2
Scabiosa: duifkruid
.

Symboliek

  • Duif: de duif is het symbool van de heilige Geest, Lucas 3: 21-22a ‘Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging,en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde’.
  • Haan: waakzaamheid en verwachting: hij kraait zodra de zon, een beeld van de Heer, in het Oosten verrijst, als zodanig verwijst hij naar de wederkomst van de Heer. De haan staat ook voor berouw: samen met Petrus afgebeeld kan hij verwijzen naar berouw, Lucas 22:54-62

 

 

 

 

  • Lam: Beeld van Jezus; Jezus wordt voorgesteld als het paaslam dat geofferd moest worden. Als het lam is afgebeeld met een banier dan is het een symbool van opstanding en overwinning
  • Pauw: opstanding: hij verliest elk jaar zijn staartveren, maar krijgt deze in de lente terug. Zoals een pauw zijn staartveren onverwacht laat opstaan herkende men daarin de ogen van God.
  • Pelikaan: Jezus Christus: de vogel zou zichzelf verwonden om met zijn eigen bloed zijn jongen te voeden, zoals Jezus zijn bloed offerde voor het heil van mensen.
  • Vis: beeld van Jezus: het Griekse woord ICHTHUS is de afkorting van een korte geloofsbelijdenis: Iesous CHristos THeou Uios Soter, Jezus Christus Gods Zoon en Verlosser. de vis staat ook als beeld van gedoopten: zoals een vis alleen in het water kan leven, ontvangt een gelovige door het doop water nieuw leven.
  • Vlinder: opstanding: bij het tot leven komen van de vlinder kruipt hij uit de cocon en roept daarmee het beeld op van de schijnbare dood, het graf waaruit Jezus opstaat.

 

 

Buddleja met vlinder

 

SCHEPSELS

Ik ben de gelukkige vinder
van een geruisloze vlinder,
we dwalen door een gaarde,
behoren toe aan de aarde,
jij zoveel sierlijker dan ik
met op je wieken een ogenblik
en van bloei tot bloei je gewemel;
ook ik ben beoogd door de hemel,
wij beiden behoren tot
de beeldende kunst van God.

ds. Jaap Zijlstra

 

 

 

 

 

.