Lijnen en beweging

DSC06499webklein

 

De lijn van een compositie kan een bepaalde beeldkracht uitstralen. De gekozen lijn moet niet wegvallen door gebruik van andere materialen. De lijn bepaald de kijkrichting van de schikking. De richting van een compositie is belangrijk om een bepaalde gevoelswaarde of bedoeling duidelijk te maken: omhoog, smekend, neerdalend enz. Lijnen kunnen een bepaalde beweging benadrukken en zo een betekenis krijgen. Een lijn kan heel bewogen, vol van beweging zijn of juist statisch van karakter zijn.

In beweging zijn is ‘leven’. Een beweging kan goed zichtbaar gemaakt worden in een schikking. Er kan een stroom van water, eb en vloed, een opstijgende beweging en een neerdalende, maar ook een beweging van warm naar koud verbeeld worden. Alles om ons heen is steeds in beweging.

 

Richtingen

– verticaal: naar boven gericht, hemels; Hemelvaart
– naar beneden gericht: aards; uitstorting van de Heilige Geest
– horizontaal:  gedragen zijn, aards, kan ook verwijzen naar de dood.
– schuin:  wijst op beweging, kan ook naar een centrum toewijzen
– gebogen: nederigheid en ontferming
– dragend, steunend: open handen, ontvangen, smeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schikking voor Goede vrijdag; gebonden zijn, met omhooggestoken armen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’

 

 

 

Dragen is een prachtig expressiemiddel, het is een van de grondvormen van de bouwkunst. Een muur of dragende zuil geeft een gevoel van veiligheid. Dragen heeft een mooie symboliek en is een van de meest essentiële oervormen.

Steunen is een evenals dragen een expressiemiddel. Steunen tegen omvallen, als hulp op weg, om op terug te vallen, steunen doen wij anderen en we hopen op de steun van anderen.

 

maria 05 beschermen

 

 

 

 

 

Bescherming

 

 

 

 

 

 

.