ABC-Jaar

 

Oecumenisch Leesrooster

In Nederland bestaat het Oecumenisch Leesrooster gemaakt in opdracht van de Raad voor de Kerken in Nederland. Het oude klassieke rooster, in gebruik tot 1969 in de Katholieke kerk, is vervangen door een driejarig leesrooster met een A-B- en C-jaar.
Voor 2013 tot 2022 is er een 9-jarig rooster samengesteld waarbij verschillende voorafgaande roosters, bijv.  het eenjarige rooster van de Anglicaanse en Lutherse kerken, Oud-Katholiek Lectionarium, Dienstboek PKN, de basis zijn en blijven. Het rooster stelt de ‘elementaire lezingen’ centraal. Dwz de lezingen die representatief zijn voor de afzonderlijke bijbelboeken.

Het Oecumenisch Leesrooster heeft twee componenten:
lezingen volgens het Gemeenschappelijke rooster en Alternatieve lezingen die bijvoorbeeld speciaal de aandacht richten op het Oude Testament of op een ander onderwerp. Welke lezingen er precies gebruikt worden hangt af van de keuze van de plaatselijke kerk/parochie.

In het tijdschrift ‘De Eerste Dag’ ook uitgegeven door De Raad van Kerken worden handreikingen gegeven bij de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster.
Het rooster en de handreikingen zijn de basis van bijbel-uitleg op scholen en de kinderdiensten van de kerken.

Een gedrukte versie van het complete rooster kan via de website www.de-eerste-dag.nl besteld worden.
Een kort overzicht kan worden gedownload op de website van de Raad van Kerken.

 

A- B- of C- jaar?

In grote lijnen kan gezegd worden dat in het A-jaar het evangelie uit Matteüs centraal staat, in het B-jaar het evangelie uit Marcus en in het C-jaar het evangelie uit Lucas.
Het evangelie van Johannes is bij stukjes en beetjes vervlochten in het rooster; vooral in het B-jaar.
Een speciaal Johannes-jaar is opgenomen in het rooster met bijzondere aandacht voor het evangelie van Johannes – van Trinitatis 2021 tot de Paastijd van 2022.

In 2017 was het vijfhonderd jaar geleden dat de Reformatie plaatsvond. Dat jaar stond het oude lutherse leesrooster van voor de Contra-reformatie centraal.
In 2019 bestaat het Lectionarium ’69 vijftig jaar. Het Lectionarium bevat de zondagse lezingen voor de eredienst in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie zijn uitgekozen.

 

***************

Actueel:

Op de eerste adventszondag 2023 start het B-jaar.
En het B-jaar eindigt op de laatste zondag vóór advent 2024.

Handig:

Neem met Kerstmis de laatste twee cijfers van het jaartal.
Als ze samen een getal leveren dat deelbaar is door 3 valt die Kerstmis in een liturgisch C jaar.
Logischerwijs is het jaar erna een A jaar, het jaar ervoor is een B jaar.

 

 ***************

 

A-B-C- brochures

Tini Brugge en Anita Westhuis maakten een serie van drie brochures passend bij het A-jaar, B- of C-jaar.
A-jaar – ‘Composities en boeketten’
B-jaar – ‘Van Kerstboom tot kruishout en levensboom’
C-jaar – ‘Om de Aarde’

Zowel de schikkingen als de symboliek zijn gebaseerd op het oecumenisch leesrooster van de Raad en passen daarom ook bij de kinderprojecten van bijv. Bonnefooi, Kind op Zondag , Vertel het Maar, enz.  Allemaal in het ritme van het kerkelijk jaar.

 

De brochures zijn uitgegeven door Stichting Docete-Houten, www.docete.nl 

 

 

 

 

 

 

 

.